Ineos Phenol fabriek (foto: Commons Wikimedia).

In het vrijdag gepubliceerde ‘memorie van antwoord‘ op het wetsvoorstel voor de CO2-heffing valt te lezen dat een een ‘voorzichtige start’ wordt gemaakt om bedrijven de tijd te geven om maatregelen te nemen. Tegelijkertijd verwacht het kabinet dat de CO2-heffing wel voldoende dwingend karakter heeft om bedrijven te bewegen die maatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Ondanks die voorzichtige start kan het kabinet niet garanderen dat er sprake zal zijn van aantasting van het level playing field en dat er weglekeffecten zullen ontstaan. In 2024 wordt het klimaatakkoord en daarmee ook de CO2-heffing opnieuw geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Een van de meest afwijkende punten van de Nederlandse CO2-heffing ten opzichte van het EU-ETS systeem is de manier waarop dispensatierechten worden toegekend. Waar er bij het EU-ETS systeem wordt gewerkt met historisch activiteitsniveau, wordt het bij de nationale CO2-heffing van het actuele activiteitsniveau uitgegaan. Op die manier worden de dispensatierechten van bedrijven direct afgemeten aan de daadwerkelijke productie.