Coalitie Food2Food 2.0 omvat meer dan 30 ketenpartners die zich inzetten voor circulair gebruik van plastic voedselverpakkingen.

Op vrijdag 3 december heeft de kick-off bijeenkomst plaatsgevonden van de
“Coalitie Food2Food 2.0”. Deze coalitie omvat meer dan 30 ketenpartners die zich
inzetten voor circulair gebruik van plastic. De focus ligt op een industriële test van
CurvCode, een Nederlandse innovatie voor het scheiden van plastics uit
afvalstromen. Efficiënte sortering is belangrijk voor transitie naar een circulaire
plasticketen.

Ook worden de operationele en financiële effecten van transitie naar een circulaire
plasticketen onderzocht. Er wordt concreet uitgewerkt hoe deze nieuwe techniek
kan doorgroeien naar marktacceptatie en commerciële toepassingen. De coalitie
wil een tastbare bijdrage leveren aan oplossing van het plastic-probleem.

Recyclen van eenmalige voedselverpakkingen is een urgent maatschappelijk
probleem. Deze verpakkingen vertegenwoordigen ongeveer 40% van het
plasticvolume in Nederland en worden nagenoeg volledig geproduceerd uit
fossiele grondstoffen (olie). Hergebruik leidt tot minder CO2 uitstoot.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) hanteert stringente eisen
voor verpakkingen van voedingsmiddelen. Inzet van gerecycled plastic voor
productie van plastic voedselverpakkingen vereist goedkeuring vanuit EFSA.
Daarvoor moet gerecycled plastic voldoen aan kwaliteitsnormen. Hoogwaardige
sortering is een belangrijke voorwaarde om te voldoen aan EFSA eisen.

Plastic Pact NL heeft in 2019 de projectgroep “Food2Food” gevraagd te
onderzoeken welke technologieën geschikt zijn om plastics efficiënt te scheiden
uit afvalstromen. Daarbij is vastgesteld dat het digitale watermerk CurvCode veel
potentie heeft. CurvCode is een digitaal watermerk ontwikkeld door
technologiebedrijf FiliGrade gevestigd in Eindhoven.

Tijdens het testprogramma wordt de werking van CurvCode gevalideerd in
industriële omstandigheden. Afronding van het testprogramma wordt verwacht in
het tweede kwartaal van 2022. Ook de voorstellen voor commerciële introductie
moeten dan gereed zijn.

Het project is een van 5 landelijke ‘Moonshot’ doorbraakprojecten die jaarlijks
worden ondersteund door het Versnellingshuis. Het Versnellingshuis is een
samenwerkingsverband van VNO-NCW, MKB-Nederland, het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, MVO Nederland en het Groene Brein.
Het project wordt geleid door een onafhankelijke projectleider te weten Prof. dr.
ir. Roland ten Klooster.

Graag nodigen wij overige marktpartijen uit om deel te nemen aan deze coalitie,
aanmelden kan tot 31 december 2021.

Deelnemende partijen: Avery Dennison, Bordex Packaging, Bliston Packaging,
Bond Seafood, Cumapol/Cure, Dijkstra Plastics, FiliGrade Sustainable Watermarks,
FrieslandCampina, Guillin, Haval, Hordijk Verpakkingen, Indorama/Wellman
Recycling, Jumbo, Klöckner Pentaplast, Kornelis Caps and Closures, Meulendijks
Packaging, Multivac, NNZ, Oerlemans Packaging Group, Paardekooper, Plato
Product Consultants / University of Twente, Signature Foods, SPAR, Terbeke, TNOBrightlands Material Center, Unilever, Veolia, Verstappen Advanced Packaging,
Wageningen University & Research.