FME: kabinet moet nu al crisismaatregelen optuigen

Het FME bracht onlangs de ‘Versterkingsagenda voor economie en industrie’ uit, een document dat als aanscherping dient op de eind vorig jaar uitgekomen FME Industrie-agenda. Volgens de Versterkingsagenda maken ‘nieuwe geopolitieke en economische uitdagingen een aanscherping van deze voorstellen nodig’.

Een van de economische uitdagingen waar we mee te maken krijgen is het einde van de economische hoogconjunctuur. Mede door de handelsoorlog tussen de VS en China is de groei van de wereldhandel van 5% naar 1,8% afgenomen en daarmee wordt de aanstaande economische omslag zichtbaar. Dat is inmiddels zichtbaar in diverse indicatoren: de omzet van de industrie, het producentenvertrouwen, de waarde van orderontvangst. Daarnaast gaat het bijzonder slecht met de Duitse auto-industrie, een grote afzetmarkt voor Nederlandse toeleveranciers.

Volgens FME is het de hoogste tijd ‘het dak te repareren nu de zon nog schijnt’. Er moet dus geïnvesteerd worden in slimme technologie waarmee Nederland een voorloperspositie weet te behalen en behouden. Het toenemende tekort op de technische arbeidsmarkt heeft het innovatievermogen van de industrie volgens de FME echter juist onder druk gezet. Het FME doet daarom een aantal concrete voorstellen:

  1. Vernieuwde regeling voor deeltijd WW: in de vorige crisis maakte de deeltijd-WW het mogelijk dat er na de crisis weer snel opgeschaald kon worden. Volgens FME moet daar nu vast over nagedacht worden. Deeltijd WW’ers kunnen in hun WW-periode zich laten bijscholen om direct te kunnen inspringen op nieuwe ontwikkelingen.
  2. Kennis behouden en uitwisselen: door in crisistijden (kennis)medewerkers uit de industrie tijdelijk te detacheren bij minder conjuctuurgevoelige instellingen (overheid en semi-overheid) kunnen beide sectoren profiteren.
  3. Masterplan Smart Infra: een gedeelde toekomstagenda en investeringsagenda zorgt er voor dat transities (arbeidsmarkt, vergroening, etc) in goede banen geleid kan worden.
  4. Smart Industry Accelerator: om Nederland voorin de concurrentiestrijd te houden, moet er worden geïnvesteerd in de digitalisering.

Meer weten? Download hier het complete rapport.