van links naar rechts: Arnold de Goederen (Gain Automation Technology) Piet Tak (B&R Industriële Automatisering)

Gain Automation Technology en B&R Industriële Automatisering hebben een intentieverklaring getekend inzake het Qualified Knowledge Partnerschap waarbij engineers getraind zijn en worden op B&R producten. Gain wordt qualified partner omdat zij hoogwaardige technische implementaties verzorgt met B&R hard- en software en haar engineers en consultants voortdurend traint en verbetert. B&R heeft in Gain een partner gevonden die hoogwaardige kennis en aantoonbare langjarige ervaring heeft op B&R hard- en software en deze op een hoog niveau toepast. Door de samenwerking weten toekomstige klanten die B&R producten gaan toepassen dat Gain daarvoor de juiste kennis en ervaring heeft.