Met SMC in vijf stappen naar een efficiënter energiebeleid

Efficiënt omgaan met energie is van belang om de schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken. SMC zet zich in om in samenwerking met haar klanten tot energie-efficiënte oplossingen te komen die zowel het milieu minder belasten als de verbruikskosten verminderen.

SMC is gestart met een Europese campagne om klanten bewust te maken van vijf basisprincipes die leiden tot een duurzamer energiebeleid. De aanpak helpt bedrijven ook om te voldoen aan het ISO 50001 Energiemanagementsysteem. SMC introduceert vijf uitgangspunten om energie-efficiëntie in productieprocessen te stimuleren:

  • Genereer alleen de energie die nodig is
  • Hergebruik de energie die wordt gegenereerd
  • Monitor het verbruik van energie
  • Gebruik alleen de noodzakelijke energie
  • Denk efficiënt over energie.

“Wij weten hoe belangrijk energie-efficiëntie voor onze klanten en voor het milieu is”, zegt Roy Schep, Project Engineer Energy Efficiency bij SMC. “Wij willen bedrijven helpen, zodat ze hetzelfde kunnen blijven doen, maar dan met minder energie. Daarnaast willen wij dat bedrijven energie niet als vaste lasten zien, maar als een kostenpost die je kunt managen in het voordeel van het bedrijf.”

Ongebruikte energie is efficiënt
Het optimaal genereren van energie is de eerste stap. SMC gaat uit van het principe dat ongebruikte energie de meest efficiënte vorm van energieverbruik is. “We moeten oplossingen vinden om te voorkomen dat we meer energie produceren dan we nodig hebben. Tegelijkertijd moeten we voldoende energie genereren om de prestaties te handhaven. Met eenvoudige veranderingen is al een groot verschil te maken, zoals het opwekken van vacuüm of het verminderen van de druk in persluchtsystemen”, legt Schep uit.

Het tweede principe richt zich op het belang van het hergebruiken van energie, bijvoorbeeld door bij het genereren de warmte te gebruiken om water te verwarmen of door in de fabriek de vrijgekomen perslucht van pneumatische actuatoren te hergebruiken. Zoals producten worden gerecycled, kan dat ook bij industriële processen.

Alle vormen van energiebeheer moeten worden gemonitord (derde principe). Het toevoegen van druk- en flowsensoren zorgt voor een bewuster energieverbruik, omdat er meer controle is wanneer energie wordt gebruikt en hoeveel. Zo wordt onverwachte verspilling of een fout in het proces zichtbaar. De resultaten geven inzicht in mogelijkheden om te verbeteren.

Het vierde uitgangspunt is bedoeld om klanten aan te moedigen alleen te gebruiken wat ze nodig hebben. Wanneer operators de juiste componenten engineeren en installeren, kan energie worden omgezet in kracht, zodat ze optimaal wordt benut.

Tot slot moedigt SMC bedrijven aan om efficiënt te denken. Een proactieve benadering van energie-efficiëntie leidt uiteindelijk tot een betere concurrentiepositie. Optimalisering van de bronnen zorgt voor meer productiviteit bij lagere kosten.

Duurzamere methodes
“Wij willen samen met onze klanten bereiken dat energie-efficiëntie bovenaan op hun agenda staat. Door duurzamere methodes te zoeken, verlagen we de wereldwijde vraag naar energie én de uitstoot van CO2. Klanten die onze relatief eenvoudige stappen volgen, zien hun productieprocessen efficiënter worden. Zij verminderen verspilling en maken echt een verschil voor de toekomst”, zegt Schep.

Over SMC
SMC is wereldwijd, in 83 landen, de grootste leverancier van pneumatische componenten en systemen voor de automatisering van productieprocessen. Met 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten biedt SMC oplossingen voor iedere industriesector. SMC Corporation is gevestigd in Tokyo en genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. SMC heeft wereldwijd bijna 20.000 medewerkers, 500 verkoopkantoren en 36 productievestigingen. De ontwikkeling van producten vindt plaats in eigen Technical Centres in Japan, China, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

In Nederland heeft SMC vestigingen in Amsterdam (hoofdkantoor) en Eindhoven (Technology Center). Opgericht in 1981 heeft SMC Nederland tachtig medewerkers, inclusief een team van 35 sales engineers voor persoonlijk klantencontact. In Eindhoven verzorgt SMC de assemblage van klant specifieke oplossingen en het onderhoud van SMC Thermo Chillers. Met vernieuwende producten en diensten maakt SMC zich sterk voor actuele ontwikkelingen, zoals Machineveiligheid, Energy Efficiency en Industrie 4.0. SMC Nederland heeft een eigen opleidingscentrum en een breed aanbod van cursussen en trainingen voor medewerkers, klanten, distributeurs en techniekdocenten.

Meer informatie