Nieuwe afblaasinstallatie bij SABIC voorkomt plastic korrels in milieu

SABIC heeft een nieuwe afblaasinstallatie in gebruik genomen waarmee het verlies van plastic korrels in het milieu tot een minimum wordt beperkt. De nieuwe installatie maakt onderdeel uit van het Operation Clean Sweep (OCS) plan van Chemelot.

Bij de polymerenfabrieken van SABIC op Chemelot worden vrachtwagens met plastic korrels beladen, die hun weg vervolgen naar afnemers. Bij het beladen van de vrachtauto’s treedt korrelverlies op, wat niet valt te voorkomen. Die korrels worden opgeruimd, maar een deel van de korrels bleven achter op de vrachtauto’s. Voorheen werden deze afgeblazen met perslucht, maar dat leverde niet het gewenste resultaat. Die korrels vielen buiten de site van de vrachtwagens af en belandden in het milieu. Sindskort heeft SABIC een oplossing die dit moet voorkomen.

Wasstraat

Rob van den Heuvel Senior ‎Manager Operations Product Handling & Logistics bij SABIC, vertelt: “Samen met dienstverlener Sitech Services zocht SABIC naar een betere oplossing. “We stuitten op een installatie die vrachtwagens onder alle weersomstandigheden vrijmaakt van korrels. Deze afblaasinstallatie kun je vergelijken met een wasstraat, maar in plaats van water en zeep gebruikt hij lucht om de vrachtwagens schoon te maken. Bij het inrijden van de installatie rijdt de vrachtwagen eerst over een stalen rooster, zodat restjes korrels uit de banden vallen. Als de vrachtwagen uit de afblaasinstallatie komt, verlaat hij de Chemelot site volledig schoon.”

Minder korrels

De afblaasinstallatie blijkt goed te functioneren. De metingen, die op verschillende locaties worden gedaan, tonen aan dat er minder korrels worden aangetroffen. Naast de nieuwe installatie zijn er additionele maatregelen genomen. Er zijn filters geplaatst, plus afdekplaten op de straatkolken, zijn bodem en bermen gesaneerd en zijn training- en inspectierondes geïntensiveerd.

Operation Clean Sweep

De afblaasinstallatie maakt onderdeel uit van het Operation Clean Sweep (OCS) plan van Chemelot. Alle bedrijven die op Chemelot zijn gevestigd moeten daar aan meedoen. Het doel van OCS is vrijgekomen pellets, vlokken, poeder en dus ook korrels, uit het milieu te houden. Rob van den Heuvel legt uit: “Het opruimen van korrels maakt deel uit van de jaarplannen van SABIC en de initiatieven die we hier ontplooien, kunnen we ook toepassen op andere sites van SABIC. Zo rijdt er bijvoorbeeld een veegmachine op het terrein om korrels op te vegen. En vijf jaar geleden hebben wij samen met Sitech een grootzeef geplaatst in de regenwaterafvoer op Chemelot die naar de IAZI gaat. Ook plaatsten we zeefjes in schoonwaterkolken op alle wegen en pleinen op Chemelot waarop siloauto’s rijden. Daarmee voorkomen we dat korrels in het water terechtkomen.”

Foto: Wikimedia Commons