gasprijzen

Nieuwsuur: kabinet overwoog grote uitstoters stil te leggen

Uit documenten die Nieuwsuur heeft opgevraagd, blijkt dat het kabinet deze zomer heeft overwogen om grote CO2-uitstoters in Nederland stil te leggen om te kunnen voldoen aan het Urgenda vonnis. Het is niet uitgesloten dat die maatregel in de toekomst alsnog zal worden overwogen.

In 2015 dwong Urgenda de Nederlandse overheid om vanaf 2020 de jaarlijkse CO2-uitstoot met minimaal 25% te verminderen. Hoewel in 2019 het vonnis nog eens werd onderstreept door de Hoge Raad, liet Wiebes destijds weten ‘het vonnis naast zich neer te leggen’. Maar uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt nu dat er afgelopen zomer is overwogen om grote uitstoters tijdelijk stil te leggen om op korte termijn een reductie van 10 tot 15 megaton te kunnen realiseren.

Onzekerheid

Volgens de stukken zou een dergelijke maatregel in een klap de onzekerheid met betrekking tot het halen van de doelstellingen hebben weggenomen. Tegelijkertijd waarschuwden ambtenaren voor de gevolgen van dergelijke maatregelen: de impact zou enorm groot zijn, zowel voor het bedrijfsleven als voor de werknemers van de getroffen bedrijven.

Een dergelijke maatregel werd in Europa nog nooit uitgevoerd. Dat een dergelijke drastische maatregel toch werd overwogen, laat zien dat het kabinet te laat is begonnen met het nemen van concrete maatregelen om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Dat de maatregel geen doorgang vond lag vooral aan het feit dat het ‘een lang traject’ zou worden en dat er onduidelijkheid was over de kosten van de maatregel.

Niet op tafel

Het ministerie reageerde op de vraag van Nieuwsuur of deze maatregel in de toekomst alsnog wordt overwogen als volgt: “Er is niet besloten om deze maatregel verder uit te werken. Dat is op dit moment dus ook niet aan de orde. Of het door een toekomstig kabinet zal worden overwogen, is op dit moment uiteraard niet te zeggen”. Nieuwsuur concludeert echter dat de maatregel in de formatie van het nieuwe kabinet niet op tafel heeft gelegen.

VNO-NCW liet aan Nieuwsuur weten het het sluiten van fabrieken geen klimaatwinst oplevert. Volgens de organisatie leiden dat soort besluiten alleen maar tot het verschuiven van productie naar landen met hogere emissies.