SABIC in Geleen bracht tijdens de laatste onderhoudsstop in november 2019 in een destillatiekolom een voorziening aan om de aansluiting op het warmtenet (het Groene Net) in 2020 mogelijk te maken. Hierdoor zouden duizenden huizen en kantoren in Limburg  kunnen worden verwarmd met restwarmte uit het productieproces. Of het allemaal doorgaat, is de grote vraag.

De aansluiting is de eerste stap om woningen en kantoren in de regio Sittard-Geleen aardgasvrij te maken met behulp van industriële restwarmte. Het kabinet wil immers dat Nederland per 2050 van het gas is om het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord te halen: minimaal 49 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990. Een deel van de doelstelling is haalbaar door restwarmte van de chemische industrie op Chemelot te leveren aan het Groene Net in Limburg.

Grote werk staat voor de deur

Het Groene Net is in 2015 opgericht en focust op de ontwikkeling en aanleg van de warmte-infrastructuur in Sittard. Tot nu toe is HGN nog kleinschalig bezig. Het bedrijf levert heet water aan 675 woningen en 30 bedrijven. De hitte komt uit de Biomassacentrale Sittard (BES). Dat is mooi om ervaring op te doen, maar het echte grote werk staat nu voor de deur: de overtollige warmte van industrieterrein Chemelot aftappen en naar de wijken en dorpen in de omgeving leiden, meldt de Limburger.

Investeren of afhaken

De eigenaars en de provincie staan voor cruciale keuzes: investeren of afhaken. Sittard-Geleen, Beek en Stein kunnen koploper worden in Nederland met het verminderen van CO2-uitstoot. Als Het Groene Net straks optimaal werkt kan 26 miljoen kuub aardgas per jaar worden bespaard. Dan scheelt 47.000 ton broeikasgassen, zegt Ruud Guyt, oud-wethouder in Sittard-Geleen en commissaris van HGN.

Investering van 50 miljoen

Nu die koppeling bij SABIC er is, moet nog de definitieve beslissing worden genomen om het netwerk naar de omliggende wijken en dorpen aan te leggen. HGN wil 8.500 huishoudens en 50 kantoren en bedrijven aansluiten. Dat staat gelijk aan ongeveer 29.000 woningen, zegt Guyt. Het gaat om een investering van circa 50 miljoen, een bedrag dat niet snel wordt terugverdiend.

Guyt hoopt dat de provincie de aansluitkosten voor burgers wil voorschieten. Het gaat om ongeveer 3.000 euro per woning. ,,Dat is een fors bedrag voor veel mensen. Als de overheid ze met een lening over die drempel kan helpen, komen we een heel eind. Mensen moeten beseffen dat een aansluiting op het hete water van HGN uiteindelijk veel goedkoper is dan je complete huis isoleren, vloerverwarming aanleggen en een warmtepomp aanschaffen. Dan heb je het al snel over 40.000 à 50.000 euro.”

Provincie moet besluit nemen

Een woordvoerder van de provincie Limburg laat aan Process Control weten dat in de aanstaande besluitvorming over het Het Groene Net de provincie is gevraagd om een incentive voor burgers, om te kunnen aansluiten op het Groene Net, te verzorgen. De provincie zal de businesscase en de voorliggende vragen voor ondersteuning integraal – en in overleg met alle betrokken partijen – beoordelen en dan pas tot een besluit komen. De woordvoerder heeft nog geen zicht op de termijn hiervan.