Op 15 en 16 november vond voor de 17e keer de door Mikrocentrum georganiseerde Precisiebeurs plaats. Dat de Precisiebeurs het internationale trefpunt voor de precisietechnologie is werd ook dit jaar bevestigd: een recordaantal van ruim 4000 bezoekers uit 25 landen vond zijn weg naar het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven om 300 exposanten te ontmoeten en 50 lezingen bij te wonen. 

Veel belangstelling voor een bijzondere inkijk in de wereld van ASML
Een bedrijf dat groot is geworden met precisietechnologie is ASML, wereldleider op het gebied van lithografiemachines. Het complete verhaal rondom ASML werd in een overvolle Baroniezaal verteld door vier experts. Jan van Eijk, directeur bij Mice BV en betrokken bijde eerste ontwikkelingen van lithografie bij Philips en ASML, gaf bezoekers een introductie over deze technologie. René Raaijmakers, directeur van Techwatch presenteerde enkele highlights uit zijn boek: “De architecten van ASML”, over de ontstaansgeschiedenis van ASML. Jelm Franse, Senior Director Precision Mechanics bij ASML, presenteerde de huidige stand van de technologie lithografiemachines en de daarbij behorende mechatronische modules. Ter afsluiting vertelde Wilbert van Luenen, Senior Director EUV bij ASML, over de toekomstplannen met de EUV machine en welke andere ontwikkelingen er binnen ASML de komende jaren plaatsvinden.

Big Science: realisatie onderzoek kan niet zonder samenwerking met de industrie
De Precisiebeurs bood ook dit jaar een podium aan de actuele Big Science projecten. Tijdens 8 lezingen werd het publiek bijgepraat over de laatste fundamentele, internationale en grensverleggende onderzoeken bij CERN, NOVA, TNO en SRON. Projecten als ITER, ESRF, ELT en Athena werden uitvoerig besproken. Het doel is de hightech industrie te betrekken bij de realisatie en het netwerk te versterken. Het belang hiervan werd ook onderschreven door Sijbrand de Jong, President van de Council bij CERN. Tijdens zijn lezing sprak hij over de huidige toepassingen van de kennis die is opgedaan bij het onderzoek naar elementaire deeltjes. Ook lichtte Sijbrand de toekomstplannen van CERN toe voor de realisatie van een nieuwe, ringvormige deeltjesversneller van maar liefst 100 kilometer lang.

De kansen voor precisietechnologie binnen astrodeeltjesfysica
Astrodeeltjesfysica biedt kansen voor hightech toeleveranciers. Dit onderschreef ook keynote spreker Frank Linde, Programmaleider zwaartekrachtsgolvenonderzoek bij Nikhef. Frank introduceerde het publiek in de wereld van astrodeeltjesfysica en vertelde over de ambities van het Europese consortium dat dit onderzoeksveld coördineert (APPEC). Daarbij lichtte hij de Nederlandse activiteiten en kansen in dit onderzoeksveld toe. Infrastructurele projecten zoals de Einstein Telescope, KM3NeT, XENON-nT en de Nederlandse roadmap voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur stonden hierbij centraal.

Ketenintegratie het sleutelwoord tijdens Link Magazine paneldiscussie
Ook binnen de precisie-industrie worden de eisen van de klant steeds extremer. Dit vraagt om een ecosysteem waar beter en meer gestructureerd wordt samengewerkt. Ketenintegratie is hierbij het sleutelwoord. Tijdens de paneldiscussie in samenwerking met Link Magazine haakten 6 experts in op de verschillende bestaande ecosystemen en het (op)bouwen van nieuwe regionale, landelijke of Europese ecosystemen. Aan het einde van deze discussie was men het eens: de intensieve wijze van samenwerken vergt een lange adem, een andere mentaliteit en wederzijds vertrouwen. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar wie op het hoogste technische niveau wil acteren moet accepteren dat niet alle kennis in eigen huis aanwezig kan zijn.

DSPE Award gewonnen door Sam Peerlinck van KU Leuven
De Precisiebeurs werd traditioneel afgesloten met de uitreiking van de Wim van der Hoek Award door DSPE. Deze award beloont het beste afstudeerproject op het gebied van precisiemechatronica of het ontwerp van mechanische structuren. Dit jaar maakten maar liefst 9 genomineerden kans. Sam Peerlinck, student aan KU Leuven, won met zijn project: “Asymmetrisch bewegende cilia voor vloeistofpropulsie bij lage Reynoldsgetallen: een fysisch model”.

Precisiebeurs 2018
De volgende editie staat gepland op 14 en 15 november 2018. Via de website www.precisiebeurs.nl houden wij u graag op de hoogte.