Roy Martin Olij gestart bij Royal HaskoningDHV

Roy Martin Olij is per 1 september in dienst getreden bij Royal HaskoningDHV bij de adviesgroep adviesgroep ‘Industry & International’ binnen de business line Water. Hij zal zich met name richten op de advisering binnen vergunningstrajecten inclusief alle hiermee gerelateerde onderzoeken (milieurisico analyses, BREF-studies, ABM-toetsen, koelwatertoetsen, IPPC-toetsen, e.d.). De vergunningstrajecten binnen de adviesgroep zijn vooral gericht op processen met betrekking tot drink-, afval-, distributie- en industriewater voor bedrijven en beleidsvorming bij de overheid. Olij heeft een milieutechnologische achtergrond en brede ervaring als vergunningverlener voor de zware industrie (Brzo en RIE bedrijven).