Shell gaat met Vattenfall synthetische kerosine produceren

Shell gaat samen met Vattenfall en de Zweedse luchtvaartmaatschappij SAS een fabriek in Zweden bouwen waar synthetische kerosine zal worden geproduceerd. Het is een wereldprimeur dat er op een dergelijke schaal synthetische kerosine wordt vervaardigd.

De nieuwe fabriek moet aan de oostkust van Zweden worden gebouwd. Op die plaats is het relatief gemakkelijk om afgevangen CO2 en elektriciteit samen te brengen. In Uppsala staat een warmtekrachtcentrale die de CO2 zal gaan leveren. De elektriciteit komt een waterkrachtcentrale, windparken en een kerncentrale.

Binnenlandse vluchten

In 2026 moet er jaarlijks zo’n 50.000 ton synthetische kerosine worden geproduceerd. SAS gaat die brandstof inzetten voor binnenlandse vluchten. In Zweden moeten in 2030 alle binnenlandse vluchten fossielvrij worden uitgevoerd. In Nederland moet in datzelfde jaar 14% van de gebruikte vliegtuigbrandstof van duurzame bron zijn.

SAF

Er wordt op dit moment al weliswaar duurzame kerosine geproduceerd uit bioafval, zoals frituurvet. In Groningen had in 2022 een SAF (sustainable aviation fuel) gereed moeten zijn, maar in de werkelijkheid is er nog niet eens begonnen met de bouw. De pandemie en andere problemen zorgden er voor dat het project van KLM, SkyNRG en SHV Energy vertraging opliep. Niettemin zou de fabriek in 2024 alsnog in bedrijf moeten worden genomen.

Elke dag

Om in de toekomst aan de stijgende vraag naar duurzame vliegtuigbrandstof te kunnen voldoen, moet er fors geïnvesteerd worden in nieuwe fabrieken. De nieuwe Zweedse fabriek zou namelijk goed zijn voor zo’n duizend vluchten per jaar. Die worden vanuit Schiphol alleen al elke dag gemaakt. Volgens SkyNRG zal vanaf 2025 sneller worden geïnvesteerd in SAF-fabrieken, omdat overheidsmaatregelen de luchtvaartmaatschappijen zullen verplichten een steeds groter aandeel SAF te zullen bijmengen.

Waterstof

In de toekomst zal de beschikbare hoeveelheid SAF het aantal vluchten bepalen. Elektrificatie van passagiersvluchten lijkt namelijk geen haalbare optie te zijn. Het vliegen op waterstof is eventueel ook nog een alternatief. Airbus is er, in tegenstelling tot Boeing, enthousiast over. Weliswaar zullen de waterstoftanks meer ruimte innemen ten opzichte van conventionele kerosinetanks, maar waterstof bevat per massa-eenheid driemaal zoveel energie als kerosine.

Foto: News Øresund – Johan Wessman © News Øresund, Wikimedia Commons