3D model van het nieuwe utility center bij katalysatorproducent Albemarle in Amsterdam (SPIE).

SPIE wil voor de Amsterdamse katalysatorenproducent Albemarle een ‘behoorlijke’ CO2-reductie realiseren door (rest)warmte van nieuwe luchtcompressoren te hergebruiken om stoom te maken. De bouw van het nieuwe utility center met drie stoomketels en luchtcompressoren is in februari gestart en aan het einde van het jaar gereed. SPIE garandeert dat er de komende tien jaar genoeg stoom en lucht is voor de plant van Albemarle.

SPIE Nederland verwierf deze opdracht samen met SPIE Energie Solutions GMBH. Het Duitse zusterbedrijf heeft volgens Ard van Toledo, manager Sales & Business Development van SPIE, veel ervaring met dit soort projecten. Zo beheert het zusterbedrijf in Duitsland grote utilities-installaties bij diverse automobielfabrikanten, glasfabrieken en ziekenhuizen.

Samen bouwen, onderhouden en besturen ze het nieuwe utility center in Amsterdam, dat vanuit Duitsland continu geobserveerd zal worden door een 24/7 bemande controlekamer. De huidige en verouderde luchtcompressoren van Albemarle worden nu gekoeld met water uit het nabijgelegen IJ. SPIE vervangt deze luchtcompressoren door nieuwe en geavanceerdere modellen. De restwarmte die deze apparaten genereren, gebruikt SPIE om het benodigde ‘koude’ voedingswater voor de drie stoomketels voor te verwarmen.

Minder energie voor stoomproductie
Hierdoor is minder energie nodig om stoom te produceren, waardoor de CO2-uitstoot daalt. SPIE heeft dit berekend, maar wil de exacte getallen nog even voor zich houden. SPIE gebruikt, net als veel andere bedrijven, een digitaal geautomatiseerd industrieel besturingssysteem (Distributed Control System) om het proces optimaal te meten en te regelen. Hierdoor behaalt SPIE het hoogst mogelijke rendement, stelt Van Toledo. Operators houden het proces 24 uur per dag en zeven dagen per week in de gaten vanuit een Duitse controlekamer. Ook bij Albemarle is het mogelijk om het proces te meten en te regelen.

Meer Steam as a Service-contracten
Het project bij Albemarle vormt voor SPIE wellicht de opmaat naar meer Steam as a Service-contracten, verwacht Van Toledo. Door het combineren van diverse moderne apparatuur kan alle warmte die vrijkomt bij Albemarle worden hergebruikt, wordt het totaalrendement aanzienlijk verbeterd, gaat het energieverbruik omlaag, wordt er meer en betrouwbaardere perslucht en stoom geleverd en is de kostpijs lager. Verschillende klanten hebben interesse in deze duurzame aanpak getoond. Binnen een jaar verwacht Van Toledo een klant van dezelfde omvang binnen te halen.

Lees hier het persbericht