Tata Steel mag duin gaan aanleggen met staalslak als basis

Tata Steel in IJmuiden heeft toestemming gekregen voor het aanleggen van een kunstduin, waarvan de basis is gemaakt van staalslak, een restproduct dat vrijkomt bij staalproductie.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaal heeft Tata Steel IJmuiden een vergunning gegeven om te starten met de aanleg van een kunstmatige duin. Het duin wordt aangelegd ter compensatie van het aanleggen van een transformatorstation van TenneT. Daarbij ging een gebied met ecologische waarde verloren: het duin moet dat verlies compenseren.

Hoewel het kunstmatige duin wordt aangelegd om ecologische redenen, is de basis van het duin, staalslak, niet geheel onomstreden. Staalslak kan bij aanraking met regen- of grondwater, vervuilende effecten op de omgeving hebben. Volgens de Omgevingsdienst is er bij een juiste toepassing van het materiaal echter geen gevaar voor de omgeving. Bovendien heeft de dienst toegezegd streng toezicht te zullen houden op het project om te voorkomen dat water in aanraking kan komen met het staalslak.

Het duin, met een kern van staalslak, zal worden afgedekt met een laag zand. Helmgras zal er vervolgens voor zorgen dat het zand niet verstuift.

Meer industrie nieuws lezen?