Yokogawa publiceerde begin deze week de resultaten van een onderzoek naar industriële autonomie dat werd gehouden onder ruim 500 eindgebruikers in de procesindustrie. 64% van de respondenten denkt binnen tien jaar tijd hun voornaamste bedrijfsactiviteiten autonoom te zullen kunnen uitvoeren. Die autonomie zit hem vooral in fysieke taken en besluitvormingsprocessen.

Big data, AI,…

De respondenten verwachten een hogere mate van autonomie te kunnen realiseren door te investeren in cybersecurity, cloud, big data, analyses en AI. Het doel van de verhoogde autonomie is betere besluiten te kunnen nemen die bovendien een grotere reikwijdte hebben.

COVID-19 is volgens de onderzoekers een belangrijke katalysator geweest in de wens van bedrijven om autonomer te worden. Het is voor bedrijven veel relevanter geworden om bedrijfsactiviteiten op afstand (zonder medewerkers) te kunnen uitvoeren. Vooral in gevaarlijke omgevingen levert het produceren zonder medewerkers additionele (risico-technische en financiële) voordelen op. COVID-19 heeft de economische groei in 2020 weliswaar significant geremd, maar zorgt vanaf nu voor het aanjagen in de industriële autonomie.

Azië

Het Yokogawa onderzoek toont bovendien aan dat er regionale verschillen zijn in de ontwikkelingen naar industriële autonomie. In de regio Azie-Pacific wordt er 18 tot 27% meer geïnvesteerd in technieken die tot industriële autonomie leiden. In Azië denkt 71% van de respondenten binnen tien jaar autonoom te kunnen functioneren. In Noord-Amerika bedraagt dit percentage 58%, in Europa 56%.

Het volledige onderzoek is hier te bekijken.