Van vegan eten, bijenvolken naast het kantoor en SF6-vrije vermogensschakelaars

Van vegan eten, bijenvolken naast het kantoor en SF6-vrije vermogensschakelaars
Op het terrein van het hoofdkantoor in Hoofddorp wordt straks wellicht een bijenvolk gehouden om bij te dragen aan de verbetering van de biodiversiteit.

Vooruitstrevend MVO bij Schneider Electric

Bij Schneider Electric wordt er intensief ingezet op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Materiaalpaspoorten, milieuvriendelijke verpakkingen, het bieden van een alternatief voor het schadelijke SF6-gas, maar ook diversiteit en gelijke kansen spelen een belangrijke rol binnen het bedrijf. Het meest in het oog springen echter de lokale plannen: plantaardig eten in de kantine en een bijenvolk dat waarschijnlijk een plek krijgt bij het hoofdkantoor.

Redactie Process Control

Schneider Electric behoeft in de procesindustrie nauwelijks nog een introductie. Het bedrijf dat oplossingen voor energiemanagement en (proces)automatisering levert, biedt werk aan 128.000 mensen wereldwijd, heeft een omzet van 28,9 miljard euro en bestaat al 180 jaar. Wat misschien minder bekend is, is dat Schneider Electric een tamelijk rigoureus MVO-beleid heeft. Daarbij springt het klimaat- en biodiversiteitsbeleid het meest in het oog. Niet alleen wil het bedrijf zo’n tien jaar vooroplopen als het gaat om het Klimaatakkoord van Parijs, maar ook worden er nationaal en lokaal vooruitstrevende plannen gerealiseerd.

Doelstellingen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor Schneider Electric. Het bedrijf hanteert tien globale doelstellingen die zijn afgeleid van de bekende Verenigde Naties duurzaamheidsdoelstellingen. Pim Loef, Sustainability Leader Europe Operations bij Schneider Electric, vertelt: “Dat gaat over het gebruik van duurzame materialen in onze producten, het verduurzamen van onze verpakkingen, maar ook over diversiteit onder onze werknemers, het realiseren van een eerlijke loonverdeling en het werken aan toegang tot energie in landen waar dat nog niet zo is.”

Materiaalpaspoorten
Een van de onderdelen van de globale doelstellingen van Schneider Electric is het gebruik van materiaalpaspoorten. Die zijn inmiddels met succes geïntroduceerd. Loef: ”In die paspoorten kun je tot op het niveau van het kleinste schroefje zien waar de materialen vandaan komen en hoeveel energie er werd gebruikt voor de productie en het transport van die materialen. Veel klanten vertellen ons dat we daarin vooroplopen, vergeleken met andere aanbieders. We willen met die data, die nu nogal omvangrijk is, naar een hoger abstractieniveau, waarbij je bijvoorbeeld van een compleet product kunt zien wat de CO2-impact van de productie, het transport en de levensduur is.

“Door Advanced Process Control (APC) boven een standaard loop te zetten, kan je energie besparen”

SF6-gas
Een interessant praktijkvoorbeeld van vergroening binnen het productportfolio van Schneider Electric betreft de vermogensschakelaars. Bert Poort, Business Development Manager bij Schneider Electric, legt uit hoe dat zit: “De traditionele vermogensschakelaars worden geïsoleerd met SF6-gas. Dat gas heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 23.500 vergeleken met CO2. Dat betekent dus dat één molecuul SF6-gas net zoveel effect op de temperatuurstijging heeft als 23.500 moleculen CO2. Met andere woorden: dat gas wil je echt niet in de atmosfeer hebben. Vermogensschakelaars die met SF6-gas zijn geïsoleerd, hebben echter wel een aantal voordelen. Het gas wordt gebruikt om een eventuele vlamboog te doven. Bovendien is een dergelijk product kleiner en goedkoper dan een vermogensschakelaar zonder dat SF6-gas.” Poort vervolgt: “Vanuit commercieel oogpunt is het voor ons veel interessanter om een product met dat SF6-gas aan te bieden dan een product zonder dat gas. Dat is echter niet in lijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen. We bieden nu de vermogensschakelaar met en zonder SF6-gas als optie aan, zodat de klant kan zien dat er een alternatief is. Door onderzoek en innovatie is het inmiddels mogelijk om met zuivere lucht en vacuümtechnologie goede vermogensschakelaars te maken die ook nog eens goed voor het milieu zijn. In enkele landen hebben we inmiddels een samenwerking met een ander bedrijf dat voor ons een kast gaat maken zonder dat SF6-gas. We verdienen aan het uiteindelijke product dan minder geld, maar dat vinden we minder belangrijk dan het vasthouden aan onze doelstellingen. Dit is feitelijk een voorbeeld van scope-3 uitstoot (indirecte uitstoot, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie, red.). Wij kunnen onze producten zo klimaatneutraal mogelijk vervaardigen, maar het is uiteindelijk aan de klant wat ze met die producten doen. Door de klant een duwtje in de groene richting te geven, bijvoorbeeld door ze dus producten zonder SF6-gas te laten kopen, kan je ook daar winst boeken.”

Vermogen
Vermogensschakelaars van Schneider Electric kunnen inmiddels met of zonder SF6-gas worden geleverd. De klant wordt daarbij geattendeerd op de duur­zamere keuze.

APC
Een ander fraai voorbeeld dat een significante invloed op de scope-3 uitstoot heeft, gaat over het verbeteren van de efficiency van bepaalde processen. Poort: “Door Advanced Process Control (APC) boven een standaard loop te zetten, kan je energie besparen. Een klant ziet een APC vaak simpelweg als een product met een interessante ROI, maar zo’n product heeft toch ook echt invloed op de verduurzaming van zo’n bedrijf. Normaal gesproken heb je een gewone PID-regelloop. Door daar een APC boven te zetten, kunnen de setpoints van de PID worden aangepast. Daarbij kijkt de APC niet naar één loop, maar naar een groot aantal loops tegelijk. Het resultaat is dat je procesefficiency verbetert. Die voordelen kan je in gesprekken met de klant duidelijk omschrijven, om ook die klant het belang van verduurzaming in te laten zien.”

Onderaan de streep
Waar het soms relatief eenvoudig is om de klant te overtuigen van het nut van een duurzaam product, is dat in andere gevallen best lastig. Loef: “Bij veel projecten leveren we niet rechtstreeks aan de klant, maar aan een tussenpersoon: de installateur. Wij merken in de praktijk dat installateurs vaak kiezen voor het product waar ze al jaren mee werken. Ook als er een nieuw product is dat duurzamer is en niet eens per se duurder is, zal de installateur vaak voor het oude vertrouwde product kiezen. Wij hebben als Schneider dan echt aardig wat slagkracht nodig om de installa­teur er alsnog van te overtuigen dat het duurzame product de betere keuze is.”Volgens Loef zijn de grotere landelijke installateurs inmiddels ook bezig met MVO en duurzaamheid, maar hebben de kleinere, lokaal opererende installateurs vaak nog een duwtje in de rug nodig. “We moeten af van het uitsluitend kijken naar wat er onderaan de streep staat. In plaats van je af te vragen wat het je kost, is het beter om ook naar de impact op de planeet te kijken.”

“Door de klant een duwtje in de groene richting te geven, bijvoorbeeld door ze dus producten zonder SF6-gas te laten kopen, kan je ook daar winst boeken”

Wrap
Een recente ontwikkeling is het keten breed aanpakken van het gebruik van plastic. Poort: “Wij hebben onze verpakkingen weliswaar verduurzaamd door minder plastic te gebruiken en plantaardige inkt in te zetten op de labels, maar op het moment dat onze producten op een pallet komen te staan bij de technische groothandel en er weer een enorme hoeveelheid plastic omheen wordt gewrapt, gaan we aan ons doel voorbij. Onder leiding van Techniek Nederland kijken we hoe we als keten het gebruik van verpakkings­materiaal kunnen verduurzamen. Daar doen wij, de grote en kleine installateurs en de technische groothandels aan mee.”In dat kader wordt er ook gekeken naar het gebruik van specifieke apparatuur. Loef: “Sommige apparatuur wordt ergens in een technische ruimte of een kast geïnstalleerd en daar komt bijna nooit iemand. Als er op die apparatuur een krasje zou zitten, is dat geen ramp. Bij apparatuur waar elke dag langs wordt gelopen, moet je wat meer aandacht besteden aan de verpakking. Daar wil je juist weer liever geen krasje op.”

SF6
Het wagenpark van Schneider Electric is al voor een groot deel geëlektrificeerd. Voor 2025 moeten alle auto’s, behalve die van servicemonteurs op elektriciteit rijden.

Elektrificeren
Schneider wil voor 2025 het complete wagenpark hebben geëlektrificeerd. Ook daarmee bespaart het bedrijf in haar CO2-uitstoot. Poort: “De servicemonteurs zijn vooralsnog uitgezonderd van die verplichting, omdat die op elk moment van de dag of nacht moeten kunnen instappen en wegrijden. Als de laadpaal die nacht net toevallig een storing zou hebben, of wanneer de auto niet genoeg laadtijd heeft gehad, heeft dat te grote gevolgen voor de klant.” Ook de transportbedrijven waar Schneider gebruik van maakt zullen op termijn van de diesel afgaan. “Die ambities zijn in onze doelstellingen opgenomen, maar we maken nu de grootste slag door ons eigen wagenpark al snel te elektrificeren,” aldus Poort.

30.000 kilometer
Aan de tien globale MVO-doelstellingen werd vorig jaar een elfde doelstelling toegevoegd. Elk land waar Schneider Electric een vestiging heeft, moet drie plannen presenteren en uitvoeren die bijdragen aan de lokale omgeving. Ook in Nederland werden die plannen in werking gesteld. Loef: “Het eerste plan betrof plantaardig eten op ons kantoor in Hoofddorp. Dat betekende concreet dat we in zee zijn gegaan met een bedrijf dat alle ingrediënten die we bij onze lunch gebruiken, binnen een straal van twintig kilometer van Hoofddorp inkoopt. En het eten dat wordt bereid met die ingrediënten is dus plantaardig, oftewel vegan.”Nu zullen er in Nederland zeker werkplekken zijn waar men onder andere plantaardig eten kan krijgen, maar werkplekken waar uitsluitend vegan eten wordt geserveerd, zullen nog steeds vrij schaars zijn. En in de techniek, waar de kroket en gehaktbal nog altijd immense populariteit genieten, – getuige onder andere het eten dat op technische beurzen wordt aangeboden – is vegan eten een uitzondering. “Dat ging ook niet zonder slag of stoot”, geeft Loef toe. “Mensen moeten er echt even aan wennen. Het doel is niet om van onze medewerkers vegetariërs of veganisten te maken, maar om bewustwording te creëren. Bewustwording die dieper gaat zodat we niet alleen weten welke producten voor onze maaltijden worden gebruikt, maar ook waar ons eten vandaan komt. Er is berekend dat een gemiddeld gerecht zo’n dertig­duizend kilometer heeft afgelegd voordat het op je bord ligt. Ik zeg niet dat je niet meer uit eten moet gaan, maar het is wel goed om je van dit soort flinke cijfers bewust te zijn. Het resultaat is nu al dat mensen hun vooroordelen ten opzichte van vegetarisch en plantaardig eten aan het bijstellen zijn. Het is vaak veel lekkerder en verrassender dan ze dachten.”

In de kantine van Schneider Electric wordt uitsluitend plantaardig eten geserveerd, dat ook nog eens is bereid uit lokaal verkregen ingrediënten.
Inspireren
Het tweede lokale plan rolde voort uit een sustainability challenge, die werd uitgeschreven onder het personeel en waarmee medewerkers zelf met voorstellen konden komen. Loef: “Daar rolden tegen de dertig inzendingen uit en daar kon vervolgens op gestemd worden.” Het winnende plan heeft te maken met de schrikbarende achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland. In ons land is naar schatting minder dan vijftien procent over van de biodiversiteit in flora en fauna van 1900. In omringende landen ligt dat gemiddelde op zo’n veertig procent. “We zijn nu aan het kijken hoe we naast ons kantoorpand in Hoofddorp bijen kunnen gaan houden”, vertelt Loef. “Daarvoor zullen we waarschijnlijk eerst de lokale vegetatie moeten verrijken, maar daarna kunnen wij vermoedelijk dat bijenvolk hier installeren en onderhouden. Als dat een succes is in Hoofddorp, gaan we dat ook bij onze andere kantoren in Nederland doen.”Ook dit tweede plan leidde tot enige discussie binnen het bedrijf. Loef: “Je krijgt vragen van mensen of dit nu echt is waar we ons mee moeten bezighouden. Het is niet zo dat er hier achthonderd mensen op de tafel staan te dansen dat we bijen gaan houden. Het is ook niet onze bedoeling dat we, net als met het plantaardige eten, onze medewerkers ervan proberen te overtuigen dat ze thuis bijen moeten gaan houden. We willen onze collega’s wel in aanraking brengen met het belang van biodiversiteit. Het gaat ons erom dat we elkaar inspireren.”

“Het is niet zo dat er hier achthonderd mensen op de tafel staan te dansen dat we bijen gaan houden”

Start-ups
Het derde plan dat bij Schneider Electric in Nederland zal worden uitgerold, is het ondersteunen van start-ups die verduurzaming als hoofddoel hebben. Daarnaast wil het bedrijf start-ups inhuren om zelf verder te verduurzamen. “Je moet als bedrijf niet denken dat je alle kennis in pacht hebt”, meent Loef. “Juist bij start-ups vind je die innovatieve, out-of-the-box denkers die een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming. Ook aan onze verduurzaming.”Benieuwd naar meer Schneider Electric MVO-plannen? Kijk op https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/

Longreads zijn artikelen die wekelijks online geplaatst worden die uit het magazine komen.