VEMW: industrie moet noodzakelijke CO2-investeringen kunnen doen

Volgens VEMW voorzitter Hans Grünfeld staat de commitment van de industrie aan het klimaatakkoord niet ter discussie, maar moet er door de coronacrisis goed worden nagedacht hoe de industrie de plannen voor CO2-reductie toch kan uitvoeren. Daartoe riep de voorzitter vorige week op in een uitzending van Nieuwsuur.

De beslissing om de bekritiseerde CO2-heffing toch door te laten gaan, werd genomen in tijden van economische hoogconjunctuur. Die situatie is in korte tijd drastisch gewijzigd, maar tegelijkertijd blijkt de industrie nu een belangrijke rol te vervullen in het draaiend houden van de samenleving. Volgens Grünfeld laat juist nu de industrie zien dat de voedselvoorziening, energielevering en zuurstoflevering voor ziekenhuizen essentieel zijn en zelfs in crisistijd gewaarborgd kunnen worden.

Volgens Grünfeld dient er dan ook rekening gehouden te worden met de omstandigheden: “Het kabinet doet er verstandig aan om bij het nemen van een besluit over de CO2-heffing rekening te houden met de drastisch gewijzigde omstandigheden waarin de industrie door de Coronacrisis verkeert. Cruciaal is ervoor te zorgen dat de industrie in staat wordt gesteld om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen om het klimaatakkoord en de uitvoering daarvan niet te vertragen. Het commitment van de industrie aan het klimaatakkoord staat niet ter discussie.”

Bron: VEMW