CO2-uitstoot verminderen

Vergunningen Tata Steel worden aangescherpt

Uit een plan van aanpak dat vandaag is gepresenteerd, blijkt dat zowel het Rijk als de Provincie willen dat de lucht rondom Tata Steel schoner wordt. De uitstootnormen worden dus verscherpt en er wordt extra gecontroleerd op die normen.

Er zal binnen een jaar worden gecontroleerd of de verscherpte normen worden behaald door het bedrijf. Die controles zullen in tweevoud worden uitgevoerd door het RIVM. Volgens demissionair staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat wordt Tata door deze verscherping gedwongen om fabrieken en productieprocessen aan te passen.

Roadmap Plus

Er lag al een plan bij Tata om de lokale overlast te reduceren. Het Roadmap Plus plan wordt op aandringen van de provincie en het ministerie versneld uitgevoerd. Zo zal de uitstoot van PAK’s volgend jaar met 50 procent, in plaats van de geplande 30 procent, worden verminderd. En ook de looduitstoot wordt versneld afgebouwd: in 2023 moet Tata 70 procent minder lood uitstoten. De staatssecretaris wil voor zover mogelijk de beloftes van Tata omzetten in verplichte maatregelen.

Te slap

Omwonenden van Tata vragen zich af wat de consequenties zijn als overschrijdingen worden geconstateerd. Volgens Linda Valent van Dorpsraad Wijk aan Zee is alleen het opleggen van een boete dan ‘te slap’.