In de afgelopen 5 jaar werd er in 35 gevallen asbest aangetroffen in de fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. In geen van die fabrieken zijn er open bronnen met asbest. Als medewerkers met het potentieel schadelijke materiaal in aanraking komen, is dat meestal bij onderhoudswerkzaamheden.

De 35 geconstateerde asbestincidenten in de afgelopen 5 jaar, leverde in totaal 1825 registraties op van werknemers die mogelijk in contact zijn gekomen met het materiaal. Dat wil echter niet zeggen dat er ook 1825 mensen daadwerkelijk met het materiaal in aanraking zijn gekomen. In een interview met NRC legt het bedrijf uit dat er van de 1825 registraties veel medewerkers waarschijnlijk dubbel zijn genoteerd. Bovendien worden bij een asbestincident alle medewerkers die op dat moment in dezelfde ruimte waren op de lijst gezet, los van de bron, ruimte en afstand tot de bron.

Er zijn geen open bronnen met asbest in de fabrieken van Tata Steel. Als er sprake is van een asbestincident treffen medewerkers het materiaal aan tijdens onderhoudswerkzaamheden. Het materiaal kan dan verwerkt zijn in een brandvertragende wand of in een specifiek onderdeel van een installatie.

Sinds 1993 mag in Nederland asbest op geen enkele manier meer verwerkt worden in producten.