80 miljoen extra beschikbaar voor circulaire projecten

Er is door het kabinet €80 miljoen extra uitgetrokken voor projecten van het bedrijfsleven en decentrale overheden die de circulaire economie ondersteunen. Het gaat om projecten in 2019 en 2020. Dat blijkt uit documentatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er kunnen projecten worden voorgedragen voor subsidiëring. Doel is dat de projecten bijdragen aan een economie zonder afval en daarmee CO2-reductie.

De subsidies hebben als doel om de energietransitie dichterbij te brengen en te versnellen. In 2050 dient Nederland in zijn geheel circulair zijn. In 2030 zou Nederland voor zo’n 50% circulair moeten zijn. Het ministerie wijst erop dat een circulaire economie van belang is om beter om te gaan met grondstoffen en het halen van het klimaatakkoord van Parijs.  Het besluit om extra middelen beschikbaar te stellen is het gevolg van de klimaatmaatregelen.

De verantwoordelijke staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en  Waterstaat) wijst in een commentaar al op projecten die gaande zijn. Zo levert het gebruik van circulair asfalt een besparing op van minimaal 20 procent op CO2 uitstoot, althans in vergelijking tot regulier asfalt. Het ministerie en Rijkswaterstaat doet nu een beroep op het bedrijfsleven en decentrale overheden om met voorstellen te komen. Voor projecten in de weg- en waterbouw is 17,5 miljoen euro beschikbaar. Voor de recycling van biobased kunststoffen en textiel is 22,5 miljoen euro weggelegd. Verder is 40 miljoen beschikbaar voor andere projecten.

Het kabinet doet met name een oproep aan het midden- en kleinbedrijf, of start-ups en scale-ups. De staatssecretaris geeft een voorbeeld van een bedrijf dat oude uniformen verwerkt tot handdoeken. Of een bedrijf dat plastic verpakkingen van tomaatjes vervangt door kartonnen doosjes die na gebruik bij het oud papier kunnen.