Het aantal omwonenden dat aangifte doet tegen Tata IJmuiden neemt fors toe. Waar er recent nog zo’n dertig omwonenden, plus een aantal stichtingen aangifte deed, is dat aantal inmiddels opgelopen tot ruim vijfhonderd personen en meerdere stichtingen.

Het winterse weer van vorige week bracht de lokale vervuiling zeer treffend in beeld. Rondom IJmuiden werd zwart uitgeslagen sneeuw in de duinen veelvuldig gefotografeerd en gedeeld op sociale media. Zelfs een lokale surfschool heeft zich inmiddels aangesloten bij de club die aangifte doet. “Maar eigenlijk zagen we sinds we deze zaak zijn begonnen al een enorme toename in het aantal mensen dat aangifte doet”, zegt Sanne Walvisch, secretaris bij stichting Frisse Wind Nu. Zowel mensen die in de omgeving van Tata wonen, werken, of een zorgplicht hebben, als gedupeerden doen aangifte.

Grafiet

Dat Tata al sinds de bouw van de nieuwe ontslakkingsloods meldt dat er geen grafiet meer wordt uitgestoten, zegt volgens Walvisch niet zoveel. “Het kan inderdaad best zo zijn dat er geen grafiet meer in onze tuinen terecht komt, maar we hebben hier nog altijd te maken met stof, waarin PAC’s, lood en andere zware metalen voorkomen. Nul emissie is dus gewoon niet waar.”

Medewerkers

Ook medewerkers van Tata Steel betuigen steun aan de stichting. “De petitie wordt ook ondertekend door medewerkers die zeggen zich zorgen te maken over hun gezondheid en die van de omwonenden”, vertelt Walvisch.

Cultuur

Volgens Walvisch zijn er inmiddels genoeg pogingen gedaan om Tata op andere manieren te bewegen de vervuiling terug te dringen. “We hebben talloze gesprekken gevoerd, waarbij elke keer weer werd beloofd dat er iets zou veranderen. Dat we nu deze groepsaangifte zijn gestart, is voor ons ook een hele stap. In de omgeving heerste de cultuur dat je Tata te vriend moet houden. Het bedrijf geeft uiteraard een behoorlijke economische impuls aan de regio, maar dat kan niet ten koste van onze gezondheid gaan.”

Reactie Tata

Tata IJmuiden reageert als volgt: ‘We hebben in de media het bericht gelezen over het voornemen om aangifte te doen tegen Tata Steel. We hebben een actieplan dat de impact van onze bedrijfsprocessen op de omgeving tot een minimum beperkt en investeren daarin honderden miljoenen euro’s. Wij handelen naar beste eer en geweten. Wij hechten er waarde aan om altijd in gesprek te zijn met de omgeving en nemen de zorgen van onze buren zeer serieus.’

Het bedrijf zegt ook te zullen onderzoeken wat de zwarte sneeuw heeft veroorzaakt.