APN asfaltfabriek: overschrijding norm komt door nieuwe meetmethode

Stevige normoverschrijding bij APN asfaltfabriek, maar meetmethode is nieuw

Bij een onaangekondigde inspectie van de Nijmeegse asfaltfabriek APN werd een forse overschrijding van de uitstoot geconstateerd. Zeventien maal de toegestane norm werd door het bedrijf op het moment van meten uitgestoten. Omwonenden maken zich zorgen. Volgens APN gaat het echter om een nieuwe meetmethode, waarop het bedrijf nog niet heeft kunnen anticiperen.

Bij APN in Nijmegen werd in juni bij een onaangekondigde controle door de omgevingsdienst ODRN een stevige overschrijding van de uitstoot van PAK’s geconstateerd.  De fabriek, die eigendom is van bouwbedrijf Dura-Vermeer hield zich in het verleden wel aan de uitstootnormen. Er werden niet eerder overschrijdingen geconstateerd.

De bewoners van de aangrenzende wijken zijn woest. Niet alleen vanwege de overschrijdingen, maar ook vanwege het feit dat ze het zelf in het nieuws hebben moeten lezen. Volgens de wethouder was het de bedoeling dat de bewoners eerst middels een brief zouden worden geïnformeerd, maar daarvoor wachtte de gemeente nog op een reactie van het bedrijf.

Benzeen en naftaleen

Ondanks het feit dat er niet eerder overschrijdingen werden geconstateerd, maken omwonenden zich al langere tijd zorgen om de luchtkwaliteit. Onder de uitgestoten stoffen bevinden zich benzeen en naftaleen. De vraag rijst nu hoe lang die stoffen al boven de normering worden uitgestoten.

Diverse politieke partijen eisen actie van de wethouder en burgemeester. Zo twitterde D66: “Dit is simpelweg schokkend, het gaat om kankerverwekkende stoffen. Deze vervuiling moet meteen stoppen. Tot dat gegarandeerd kan worden gaat dit bedrijf wat ons betreft dicht”. Ook de Partij voor de Dieren meent dat ‘als de productie niet schoon kan plaatsvinden, de fabriek moet sluiten’.

De ODRN heeft de mogelijkheid om een dwangsom van 10.000 euro per overtreding op te leggen, tot een maximum van 50.000 euro. Roel van Tiel van Dorpsbelang Hees denkt dat die boete te laag is om de fabriek te bewegen haar uitstoot te reduceren.

Hoe zit het nu?

Glen Metselaar van APN legt graag uit hoe de zaak in elkaar steekt: “Het is eigenlijk vrij simpel: bij de meting in juni is er voor het eerst aan de schoorsteen gemeten. Bij die meetmethode meet je hogere concentraties dan bij de oude meetmethode. Wij zijn door de ODRN op de hoogte gesteld van de nieuwe methode, maar hebben niet de kans gehad om daarover in gesprek te gaan, laat staan ons proces aan te passen.”

“We hebben altijd voldaan aan de normen, gebaseerd op de conventionele meetmethode”, vervolgt Metselaar. “Deze nieuwe methode is een nieuwe spelregel, waar we nu nog niet aan kunnen voldoen. Het vervelende is dat voordat wij met een reactie konden komen het rapport is uitgelekt naar de pers en bij de omwonenden terecht is gekomen. Dat zorgt nu voor veel onrust.”

Schone lucht bij APN asfaltfabriek

APN onderzoekt hoe het proces kan worden aangepast om aan de normen in combinatie met de nieuwe meetmethode te voldoen. “Maar honderd procent schone lucht kunnen we niet beloven”, verduidelijkt Metselaar. “Daarvoor is de installatie te oud.”

 

Meer industrie nieuws