Avantium wil bredere R&D-markt veroveren met nieuwe bedrijfsstrategie

Avantium
foto Avantium

De business unit Avantium Catalysis breidt haar aanbod uit naar vier opkomende markten voor duurzame chemie: groene waterstof, chemische plastic recycling, adsoptie en duurzame chemische bouwstenen. De business unit krijgt ook een nieuwe naam: Avantium R&D Solutions. Het technologiebedrijf wil met de nieuwe bedrijfsstrategie een bredere R&D-markt veroveren en oplossingen bieden voor de duurzaamheidstransitie in de (petro)-chemie.

Steeds meer bedrijven in de (petro)-chemie zijn wereldwijd bezig om de overstap naar een meer duurzame en circulaire bedrijfsvoering te maken. In Europa komt dat vooral door wet-en regelgeving die voortvloeit uit de Green Deal. Zo wil de Europese Commissie naar een netto nul uitstoot van CO2 in 2050 en 55 procent reductie in 2030 ten opzichte van 1990 om het klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Daarnaast komen er door de herziening van de Europese stoffenwetgeving REACH steeds minder stoffen beschikbaar en moeten bedrijven in hun formuleringen overschakelen op groene grondstoffen om het EU-doel van een gifvrije samenleving te halen.

Aanzienlijke toename

Deze ontwikkelingen zorgden bij Avantium recentelijk voor een aanzienlijke toename van verzoeken om R&D-oplossingen in de duurzame chemie. Hierbij gaat het volgens de woordvoerster vooral om grote (petro) chemische bedrijven, maar ook kleinere bedrijven die zich volledig richten op duurzaamheid. “Wij willen het bestaande aanbod, zoals onze katalytische testsystemen Flowrence en Batchington, uitbreiden met engineering- en assemblagemogelijkheden om op maat gemaakte R&D-apparatuur te ontwerpen en te bouwen.”

Vier opkomende markten

Het technologiebedrijf richt zich op vier opkomende markten voor duurzame chemie: groene waterstof, chemische plastic recycling, adsoptie en duurzame chemische bouwstenen. Ook in Nederland zijn steeds meer bedrijven bezig met de productie van groene waterstof. Zo gaat de Franse groene waterstofproducent Lhyfe in Delfzijl een grote fabriek bouwen. De fabriek krijgt een jaarlijkse capaciteit van 200 megawatt. Daarmee kan zo’n 20.000 ton groene waterstof worden geproduceerd.
Volgens Avantium zijn er maar weinig spelers op de markt die een geïntegreerde testoplossing bieden om elektrolyse te onderzoeken en te verbeteren. Daarom gaat Avantium R&D Solutions zich richten op geïntegreerde laboratoriumsystemen om groene waterstof te produceren.

Chemische recycling

Verder zijn er ook in Nederland steeds meer initiatieven op het gebied van chemische plastic recycling. Zo ontwikkelde RWE-dochter Furec een ‘afvalraffinaderij’ voor huishoudelijk restafval. Als alles goed gaat verwerken in 2026 twee fabrieken 700.000 ton huisvuil tot metalen, grind, strooizout, zwavel, CO₂ en vooral: waterstof. De waterstof kan een substantieel deel van het aardgasverbruik op Chemelot vervangen, schrijft de VNCI. 
Avantium R&D Solutions richt zich op katalyse- en procesontwikkeling om pyrolyse-olie uit chemisch gerecyclede plastics of biomassa op te waarderen. Bijvoorbeeld door onzuiverheden, zoals zuurstof, zwavel of stikstof te verwijderen. Bedrijven passen deze opgewaardeerde pyrolyse-olie toe om fossiele grondstoffen te vervangen bij de productie van duurzame circulaire chemicaliën en materialen.

Adsorptie

De groei in duurzame chemie en biobased producten vereist meer zuivering (en scheiding van verontreinigingen uit) productstromen via adsorptie. De afgelopen jaren bouwde en leverde Avantium al op maat gemaakte high-througput testunits voor vloeistofadsorptie, gasadsorptie en ademhalingsbescherming voor klanten als Ircelyon.

Duurzame chemische bouwstenen

Avantium R&D Solutions gaat in de groeiende markt voor duurzame chemische bouwstenen verschillende soorten reactorsystemen op maat bouwen. Klanten kunnen hiermee de omzetting van duurzame chemische bouwstenen uit biomassa vergemakkelijken. Het gaat hierbij om alle soorten biomassa: van landbouwproducten tot afval.
Steven Oliver, managing director van Avantium R&D Solutions benadrukt dat het bedrijf meer dan 20 jaar ervaring heeft in R&D-oplossingen met zijn innovatieve Flowrence-technologie en R&D-services. “Die ervaring gaan we nu toepassen om klanten te bedienen op het gebied van duurzame chemie. Dit voorziet in een duidelijke en veelbelovende marktvraag. En het past ook goed binnen het doel van Avantium: de chemische industrie helpen bij de transitie naar duurzame en circulaire oplossingen.”