De Metaalunie, FME, Uneto-Vni en Bouwend Nederland hebben gister een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer om maatregelen af te dwingen die het personeelstekort zullen tegengaan.

Het aantal vacatures in de technische sector, waaronder de procesindustrie, blijft oplopen. Omdat het tekort niet op korte termijn wordt opgevuld, maken de schrijvers van de brandbrief zich zorgen om de energietransitie. Die is namelijk sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van goed opgeleide technici.

In de technologische sector eb bij middelgrote en kleine metaalbedrijven loopt het gecombineerde personeelstekort op tot 120.000 mensen in 2030. Een van de oorzaken van het groeiende tekort is een tekort aan docenten bij technische opleidingen. In de brief vragen de schrijvers om een aanpassing van bevoegdheidseisen en om flexibeler lerarenopleidingen.

Het nieuwe kabinet heeft al 100 miljoen euro extra begroot voor technische opleidingen binnen het vmbo.