Chemelot CEO Loek Radix: als we niet oppassen, staat ons een mijnsluiting 2.0 te wachten

Chemelot CEO Loek Radix: als we niet oppassen, staat ons een mijnsluiting 2.0 te wachten

In een interview met Change inc., een magazine over ‘change’ staat een interessant interview met Chemelot directeur Loek Radix. Wie vijf minuten de tijd heeft, moet het zeker even lezen. Voor wie het in 1 minuut wil weten, geven wij de samenvatting.

Volgens Radix is de verduurzaming van de chemie belangrijker dan ooit. Om te voorkomen dat er een ‘mijnsluiting 2.0’ zal plaatsvinden, moeten stappen worden genomen. En bij Chemelot liggen de plannen al klaar.

Chemelot bewandelt drie – min of meer – parallel lopende wegen naar CO2-reductie: lachgasreductie, CCS en efficiënter gebruik van energie. Aan zowel de lachgasreductie, als het efficiëntere energiegebruik wordt gewerkt. CCS is een proces waar meer geduld voor nodig is. We schreven in Process Control al eerder over lachgasreductie, onder andere op Chemelot. Zie hier de relevante artikelen.

Voor de langere termijn (klimaatneutraal in 2050) zet Chemelot in op elektrificatie van de processen en het circulair maken van de grondstoffen. Radix maakt zich niet alleen zorgen om het klimaat, maar ook om de regionale draagkracht van het industriecluster. Volgens de directeur heeft de regio Chemelot nodig als sterke werkgever en aanjager van bedrijvigheid.

Radix sluit het interview positief af: Chemelot heeft bij uitstek goede papieren als het gaat om mogelijkheden tot verduurzamen. Vooral door de hoge mate van onderlinge integratie van de on-site bedrijven, snijdt het mes vaak aan twee kanten. Het vergroenen aan de voorkant leidt daarbij namelijk ook tot vergroening aan de achterkant.