Chemelot ondertekent convenant Operation Clean Sweep

De directie van Chemelot Site Permit B.V. (CSP), houder van de milieuvergunning van het Chemelot terrein, heeft vandaag het Operation Clean Sweep® (OCS) – convenant ondertekend. Daarmee verbindt het chemisch industrieterrein zich aan het doel van nul emissie van kunststof korrels, vlokken en poeder naar het milieu.

In de visie Chemelot 2025 heeft het chemisch industrieterrein haar ambitie uitgesproken om in 2025 de meest veilige, meest duurzame en meest competitieve site van West-Europa te willen zijn. Om de meest duurzame chemiesite van Europa te kunnen zijn, vraagt de zorgplicht van Chemelot maatregelen te treffen voor een schone omgeving, en is het voorkomen van het verlies van plastic pellets, vlokken en poeder van belang.

Wanneer deze producten tijdens productie, transport of verwerking worden gemorst, leidt dat tot ongewenste milieubelastingen. Het OCS-programma is een industrie breed initiatief dat bedrijven in de gehele keten verschillende richtlijnen, tools, handleiding en trainingsmateriaal biedt om effectieve maatregelen te kunnen treffen om het verlies van pellets, vlokken en poeder naar onze omgeving te voorkomen.

Afgelopen jaren hebben de producenten Vynova, QCP, SABIC, Borealis, DSM, en de waterzuivering IAZI van Sitech zich als bedrijf aangesloten bij het initiatief van OCS. Inmiddels hebben deze bedrijven een aantal initiatieven ontplooid om deze vorm van  plastic waste te reduceren. Er ligt nu een Chemelot-breed programma waaraan alle relevante Chemelot-bedrijven deelnemen, dat zijn de kunststof-producerende

-transporterende en -verwerkende bedrijven.  Door de krachten en ervaringen te bundelen is er  meer slagkracht en wordt sneller en beter van elkaar geleerd. Daarmee is de verwachting  succesvoller te kunnen zijn om dergelijke ‘spills’ naar het milieu echt te voorkomen.  Het Chemelot OCS-programma wordt door Chemelot site Permit, als hoofdvergunninghouder, aangestuurd.

Door de ondertekening van het OCS-convenant spreekt Chemelot als koepelorganisatie expliciet haar commitment uit, ook via dit programma, om haar zorgplicht voor mens en milieu te willen realiseren.