BASF

BASF, SABIC en Linde ondertekenden onlangs een gezamenlijke overeenkomst voor de ontwikkeling en demonstratie van een elektrisch aangedreven stoomkraker in Ludwigshafen. Financiële steun uit het EU-innovatiefonds en het financieringsprogramma Decarbonization in Industry van de Duitse overheid is volgens de betrokken partijen essentieel om het project ook daadwerkelijk te realiseren in 2023.

Stoomkrakers kunnen de CO2-uitstoot in de industrie verminderen met 70 tot 90 procent richting 2050. Dat kan door de kraakovens elektrisch te verhitten met duurzame energie in plaats van fossiele brandstoffen. Dat is zeker geen eenvoudige zaak. Vooral de technologische en economische haalbaarheid ten opzichte van bestaande krakers zijn belangrijke punten.

Consortium opgericht

BASF, Borealis, BP, LyondellBasell, Sabic en Total hebben daarom eind augustus 2019 samen het Cracker of the Future Consortium opgericht. Eerder werd al bekend dat bijvoorbeeld BASF onder de naam e-Furnace afzonderlijk elektrificatie van petrochemische installaties onderzoekt. Door het gezamenlijk op te pakken, kunnen de zes chemiebedrijven de ontwikkeling versnellen. Bovendien kunnen de kosten per bedrijf naar beneden, is de verwachting.

Stroomversnelling

De uitwerking van plannen lijkt nu in een stroomversnelling te komen. Zo mikken BASF, Linde en SABIC op de bouw van een grootschalige elektrisch aangedreven stoomkraker in Ludwigshafen. Financiële steun is essentieel voor de realisatie. Daarom hebben de partijen geld aan het EU-innovatiefonds en het financieringsprogramma Decarbonization in Industry (nieuw programma van het Duitse federale ministerie voor Milieu) gevraagd. Mochten de geldschieters over de brug komen, kan de demonstratiefabriek van meerdere megawatts in 2023 gaan draaien.