Gaswinning in Noordzee krijgt mogelijk impuls door oorlog in Oekraïne

Dat Nederland – en Europa – afhankelijk is van gas uit Rusland, is niet bepaald prettig. Nu Rusland Oekraïne is binnengevallen en de gasprijzen opnieuw stijgen, komt de vraag op of we van eigen bodem meer gas kunnen en willen winnen.

Gaswinning in Groningen is min of meer uitgesloten, ook al waren er diverse mensen die de laatste maanden pleitten voor het openzetten van de gaskraan in Groningen. Maar er is een alternatief: in de Noordzee is ook een gasvoorraad van zo’n 70 miljard kuub. Carel Grol schreef er een interessant artikel over in het FD. Wie geen abonnement op deze krant heeft, leest hieronder onze samenvatting.

Niet rendabel

Iets meer dan een jaar geleden bedroeg de gasvoorraad onder de Noordzee 70 miljard kuub. De hoeveelheid gas die daar gewonnen wordt, neemt echter al jaren af: zo’n tweederde in twintig jaar tijd. Dat wil echter niet zeggen dat de winning niet kan worden geïntensiveerd. De reden dat er minder gas werd gewonnen is dat de lage gasprijs proefboringen niet rendabel maakten.

Nieuwe velden

Dat hoge gasprijzen het eerder rendabel maken om meer gas te winnen uit de Noordzee, betekent niet dat de productie zomaar kan worden opgeschroefd. Juist door die hoge gasprijzen wordt elke beschikbare kuub gas opgepompt. Er moeten dus vooral nieuwe gasvelden worden aangeboord.

Aantrekkelijk

Het aanboren van nieuwe gasvelden is echter niet zo eenvoudig. Ten eerste gaan daar enorme investeringen mee gemoeid. Ten tweede is de tijd die nodig is om daadwerkelijk gas te winnen tamelijk lang: het hele proces kan zomaar twee jaar duren. Het verlenen van de juiste vergunning kan bijzonder lang duren. Bovendien zijn – internationale – gaswinningbedrijven niet geneigd om proefboringen te starten in landen waar lange vergunningstrajecten gelden. De stikstofproblematiek in Nederland maakt het voor zulke bedrijven niet bepaald aantrekkelijker om op zoek te gaan naar gas in de Noodzee.

Tempo maken

De VVD wil tempo maken als het om gaswinning gaat. Volgens de partij moeten vergunningstrajecten worden versneld en moeten gaswinbedrijven worden gewaarborgd voor hun investeringen. Gebeurt dat niet, komt de gaswinning niet op het juiste moment op stoom.

Foto: Wikimedia Commons