De chemiesector luidt de noodklok over de torenhoge energieprijzen. De sector vreest dat als er geen actie wordt ondernomen, bedrijven zullen sluiten en de productie naar andere landen zal worden verhuisd. 

Staal- en aluminiumfabrikanten hadden het al moeilijk, maar nu kondigt grondstoffenproducent Huntsman aan dat het overweegt de productie in Rotterdam terug te schroeven en de productie in de VS op te schroeven. Het is inmiddels goedkoper om de materialen daar te produceren en te transporteren dan ze in Rotterdam te produceren.

De VNCI en Cefic (koepelorganisatie van Europese chemiebedrijven) luiden dus de noodklok. Men vreest dat veel productie naar het buitenland verhuist en niet meer terugkomt.

Crisisberaad

Vandaag vindt er een crisisberaad plaats van verschillende Europese landen over de energieprijzen. Daarbij worden verschillende maatregelen onder de loep genomen: financiële compensatie voor bedrijven, energiebesparingen, het instellen van een prijsplafond voor Russisch gas en afromen van winst uit groene stroom. Volgens Cefic woordvoerder Mensink gaat het er vooral om dat er haast wordt gemaakt. Gebeurt dat niet, staan volgens hem in november al mensen op straat omdat complete fabrieken worden gesloten.

Maatregelen

Het is de vraag of de EU de handen op elkaar krijgt. Het voorstel om een prijsplafond in te stellen op Russisch gas, krijgt geen steun bij Hongarije en Slowakije. Deze landen, die sterk afhankelijk zijn van Russisch gas, vrezen dat bij een prijsplafond de gaskraan weleens helemaal dicht gedraaid zou kunnen worden.

Een van de methodes om industriële bedrijven meer lucht te geven is het verkopen van CO2 rechten uit het Market Stability Reserves (MSR). Dat levert veel geld op, maar zal de CO2-prijs doen afnemen. Nederland is geen voorstander van die methode.

VNCI- voorlichter Roderik Potjer vertelt: “Belangrijk is dat het keteneffect bij dit soort crises erg groot is. Alle veranderingen in de keten, zetten weer nieuwe veranderingen in gang. We maken ons dus ook ernstige zorgen over deze situatie.”