Het belang van samenwerking in de keten

belang van samenwerking

Het belang van samenwerking in de keten: Industrieel hokjesdenken is niet meer van deze tijd

De industrie staat voor grote, complexe uitdagingen. Tijdens het PPA event op 24 mei 2022 gaf Jacco Opmeer dit namens de eindgebruikersvereniging WIB aan met een krachtig betoog. Om doorbraken te realiseren op het gebied van bijvoorbeeld de energietransitie, industrie 4.0 en cyber security wordt vooral een andere samenwerking cruciaal. Met een open aanpak van technologie, verdere standaardisering en een sterke visie op het gezamenlijke ecosysteem komen eindgebruikers en leveranciers verder.

Door: Paul Petersen

Samen met een aantal partnerorganisaties, creëert de WoTS een momentum voor het noodzakelijke gesprek tussen partijen uit de gehele keten over belangrijke technische onderwerpen als waterstof, autonomous operations, standaardisatie en Single Pair Ethernet.

Waterstof
Shell kondigde op 6 juli 2022 aan dat de definitieve investeringsbeslissing is genomen voor de bouw van Europa’s grootste groene waterstoffabriek. De Holland Hydrogen I is naar verwachting in 2025 operationeel. Waterstof gaat een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de Nederlandse industrie. De grootschalige productie, opslag en distributie van duurzame, groene waterstof is niet vanzelfsprekend. Relevante innovaties en sterke samenwerking spelen een hoofdrol.

Veel exposanten op de WoTS leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de waterstofeconomie, met gespecialiseerde instrumentatie en oplossingen. Samen met deze exposanten en een aantal ontwikkelaars van innovatieve waterstofapplicaties, geeft de
WoTS de bezoeker een kijkje in de technische keuken van waterstof.

Op het Waterstofplein in hal 8 van de World of Automation worden een drietal innovaties getoond, waarbij de technologie inzichtelijk is gemaakt: een mobiele waterstofvoorziening van Hymatters voor de lokale productie van 100% groene waterstof, de H2 demonstrator van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen met een stroomgenerator die draait op waterstof,
en het waterstofpaneel van KU Leuven die waterstof produceert enkel op basis van zonlicht en lucht. Daarnaast is er aandacht voor de specifieke technische eisen van een waterstofinstallatie en de oplossingen die reeds beschikbaar zijn.

In het seminar ‘Waterstof: de technische uitdagingen’ op woensdag 28 september wordt dieper ingegaan op de technologie en toepassingsmogelijkheden van de getoonde innovaties. Daarnaast gaat Hans de Laat van Kiwa in op de geschiktheid van het huidige gasnet voor de distributie van waterstof.

Autonomous Operations
Door onder andere de stijgende grondstofprijzen, strengere duurzaamheidseisen en aanhoudende personeelstekort wordt het steeds lastiger voor de procesindustrie om te voldoen aan de hoge eisen van betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie.

“ Door processen steeds autonomer
in te richten, verhoog je niet alleen
de betrouwbaarheid en efficiëntie,
maar kun je de schaarse mankracht
ook inzetten voor andere, proces
overstijgende taken”

Digitalisering kan hierbij een sleutelrol spelen. Door processen steeds autonomer in te richten, verhoog je niet alleen de betrouwbaarheid en efficiëntie, maar kun je de schaarse mankracht ook inzetten voor andere, proces overstijgende taken.

Op dit moment worden veel basishandelingen reeds volledig geautomatiseerd. De uitdaging ligt erin om ook de meer complexe beslissingen automatisch te laten uitvoeren. Niet alleen de betrouwbaarheid van de informatie is dan cruciaal, maar vooral ook de integratie
van de verschillende systemen en de interpretatie van het dataverloop. De WIB – de gebruikersvereniging van automatisering in de procesindustrie – maakt zich hard voor
de ontwikkeling van concepten, architecturen en digitale infrastructuren die voldoen aan de eisen van Autonomous Operations in de procesindustrie. Hierbij zetten ze niet alleen in op het delen van kennis tussen de leden onderling, maar ook op het formuleren van
een gezamenlijke vraag richting leveranciers. Deze insteek is de basis voor het seminar Autonomous Operations dat de WIB in samenwerking met de WoTS organiseert op woensdag 28 september. In het programma wordt gesproken over de algemene

ontwikkelingen, de bijpassende uitdagingen en de mogelijkheden in procesautomatisering, maintenance management en de supply-chain. Telkens vanuit het perspectief van de eindgebruiker én van de leverancier. Ook de bezoeker wordt van harte uitgenodigd zich actief te mengen in het debat, om zo gezamenlijk de stap te zetten naar de beste oplossing.

Open Industrie 4.0 Alliance
Voorbeelden van die open aanpak van technologie en het gebruik van standaardisering worden ook gegeven door de partners van de Open Industry 4.0


Longreads zijn artikelen die wekelijks online geplaatst worden die uit het magazine komen.