Hoogwaardige plastic recycling fabriek in Rotterdamse Merwe-Vierhavens

Er komt een hoogwaardige plastic recycling fabriek in de Rotterdamse Merwe-Vierhaven (M4H). Dankzij een investering van 15 miljoen euro uit het Rotterdamse energietransistiefonds en InvestNL, kan de fabriek gebouwd gaan worden. Urban Mining Corp zal komend jaar starten met de realisatie van de plant.

Een groot deel van het plastic afval wordt nog altijd verbrand. Volgens de Rotterdamse Wethouder van Duurzaamheid Arno Bonte is dat ‘doodzonde’. De gemeente investeert daarom graag in een fabriek waarmee verspilling van plastic afval wordt vermeden en waarmee tonnen CO2 worden bespaard.

Magnetisch

Een van de drempels bij de recycling van plastic is de scheiding van het afval. Vaak is het dermate lastig om het afval effectief te scheiden dat hele partijen alsnog in de oven belanden. Urban Mining Corp (Umincorp) ontwikkelde een nieuwe sorteertechniek: Magnetic Density Separation (MDS). Door in het sorteerproces een magnetische vloeistof toe te voegen kan er een groter percentage plastic worden gerecycled. Bovendien is dankzij deze sorteermethode de zuiverheid van het nieuwe plastic groter. Tenslotte maakt MDS het ook mogelijk om lastig te scheiden plastics (zoals PET) die uit verschillende laagjes plastic bestaan, ook te recyclen.

MDS werkt op basis van dichtheid: de binnengekomen plastic afvalstroom wordt door een bad geleid waar een (in huis geproduceerde) magnetische vloeistof, bestaande uit deeltjes van verschillende dichtheden worden toegevoegd. Magnetische deeltjes met een lage dichtheid hechten zich aan de plasticdeeltjes met een lage dichtheid, bovenin het bad. Plastic met een hogere dichtheid vindt magnetische deeltjes met een hogere dichtheid, dieper in het bad. Vervolgens zijn de stromen met verschillende dichtheden middels magneten relatief eenvoudig te scheiden.

30.000 ton

Door de bouw van de fabriek wordt straks 30.000 ton CO2-equivalenten per jaar bespaard. Invest NL investeert daartoe 9 miljoen euro, de gemeente Rotterdam legt daar vervolgens 6 miljoen euro bij.

Jaap Vandehoek, medeoprichter Umincorp: ‘Onze technologie is inmiddels bewezen en biedt alle kansen om de recyclingmarkt daadwerkelijk op te schudden. We laten zien dat het anders kan. Opschaling stelt ons in staat onze impact te vergroten en een cruciale bijdrage te leveren aan de uitdagingen op het gebied van recycling. De investering bewijst het vertrouwen in onze aanpak van plastic recycling en helpt ons de volgende stap te zetten in de uitrol in Nederland en daarbuiten.’

Wouter Bos, CEO van Invest-NL: ‘Bijdragen aan een circulaire economie en een zo minimaal mogelijk gebruik van grondstoffen is een van onze belangrijkste doelstellingen. Met deze investering in Umincorp laten we zien dat met vernieuwende technologie meer mogelijk is op het gebied van recycling, waarbij bovendien een mooie milieuwinst wordt gerealiseerd door forse verlaging van de CO2-uitstoot.

Foto: Umincorp