Kabinet schiet vast 300 miljoen euro voor op klimaatakkoord

Terwijl het klimaatakkoord nog steeds in de steigers staat, kondigde het kabinet gister op Prinsjesdag aan vast 300 miljoen euro te investeren in CO2-reductie in 2018. Volgens de rijksoverheid gaat het hierbij om ‘projecten voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken, geothermie en CO2-vermindering in de landbouw en industrie’.

Die 300 miljoen is overigens geen eenmalige investering. Tot 2030 zal jaarlijks dit bedrag worden vrijgemaakt voor projecten die CO2-reductie tot gevolg hebben. Het uiteindelijke doel is om in 2030 49% CO2-reductie te hebben gerealiseerd.

Het kabinet maakte ook al bekend hoe de 300 miljoen verdeeld zal worden over de verschillende sectoren en projecten. 90 Miljoen gaat naar het aardgasvrij maken van woningen, waarmee vanaf 2021 tussen de 30.000 en 50.000 huizingen van het gas af kunnen worden gehaald. 30 Miljoen is bestemd voor de glastuinbouw en veehouderij en 15 miljoen voor de akkerbouw.

Ook de transportsector kan profiteren van extra investeringen: in totaal 38,5 miljoen komt beschikbaar.

De industrie wordt niet apart als sector benoemd, maar we mogen er van uit gaan dat van de 113 miljoen die onder de post ‘economische zaken en klimaat’ tenminste een deel voor innovaties in de industrie zal worden gereserveerd.

Vanuit de industrie wordt enthousiast gereageerd. Bernard Wientjes, voorzitter van de VNCI meldt: “Het is een goede zaak dat het kabinet 300 miljoen euro investeert in innovaties die bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit is een stap op weg naar een nieuw klimaatakkoord. Het extra geld dat het kabinet nu gaat investeren in innovatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het laten groeien en bloeien van de vele innovaties die nu al worden ontwikkeld in de chemische industrie in ons land. Het is belangrijk dat een substantieel bedrag ingezet gaat worden voor de industrie in ons land. De chemie kan met haar innovaties als geen ander bijdragen aan de verbetering en vernieuwing van processen en producten die de uitstoot van broeikasgassen fors terugbrengen.”

Foto: Valerie Kuypers