Freek Bersch van Milieudefensie vertelde vorige week in een interview met BNR Nieuwsradio dat het industriële MKB opdraait voor het overgrote deel van de kosten van de industriële verduurzaming. Dat zou blijken uit gegevens die door de organisatie van Bersch werd opgevraagd bij EZ.

“De twaalf grootste verbruikers betalen slechts twintig procent van de ongeveer 550 miljoen euro die in de verduurzamingspot wordt gelegd. De overige tachtig procent wordt opgebracht door MKB’ers zoals fietsfabrikanten, bakkers, lassers, enzovoorts. Die twaalf grootverbruikers zijn wél verantwoordelijk voor tweederde van de uitstoot.”

Haaks

Daar komt bij, meent Bersch, dat juist die MKB’ers nauwelijks in aanmerking komen voor de subsidies die weer uit die pot betaald moeten worden. “En dat staat haaks op wat Wiebes beloofd heeft, namelijk dat de grootverbruikers meer moeten meebetalen aan de transitie.”

Ook de energiebelasting is nog altijd scheef geregeld, meent Bersch. “Grootverbruikers betalen veel minder energiebelasting dan kleinverbruikers. Dat moet veel eerlijker worden.” De CO2-heffing in de huidige vorm levert volgens Bersch geen oplossing. “Die wordt alleen ingezet als de zware industrie straks onvoldoende zijn best doet.”

Lobby

Kees Bakhuis, woordvoerder bij VNO-NCW is het niet helemaal eens met de stelling van Bersch. “Wij hebben bij VNO-NCW de ODE (Opslag Duurzame Energie) altijd al een merkwaardige maatregel gevonden. Juist door onze lobby zijn de schijven voor deze regeling aangepast, zodat 85% van het MKB geen hinder zou ondervinden van de maatregel.”

Ook onderstreept Bakhuis de reeds bestaande ETS-regeling. “De zware industrie betaalt daar al lang zo’n 450 miljoen euro per jaar aan.”

Dat grootverbruikers minder energiebelasting betalen, klopt, maar dat is met een reden. Bakhuis: “Dat geldt voor alle bedrijven in Europa die in die categorie werkzaam zijn. Die regel is er om te kunnen concurreren met landen als China.”

Bruto-Netto

En de CO2-heffing, die gaat wel degelijk geld kosten, meent Bakhuis: “Een bedrijf moet simpelweg vanaf een bepaalde emissie de CO2-heffing betalen per 2021, dit komt bovenop de ETS prijs. Wiebes biedt de mogelijkheid om emissierechten te verhandelen. Dit leidt niet tot een ontvangst voor de overheid, maar leidt wel tot een uitgave van een bedrijf. Er is derhalve geen sprake van een bruto-netto discussie voor de industrie.”