Siemens bringt mit Sitrans TH320/420 und TR320/420 eine neue Generation von zuverlässigen HART (Highway Addressable Remote Transducer Protocol)-Temperaturmessumformern für eine Vielzahl von Sensortypen zur Fühlerkopf- und Schienenmontage auf den Markt. Sie zeichnen sich besonders durch die hohe Verfügbarkeit des Messsignals und ihre Bedienerfreundlichkeit aus. With Sitrans TH320/420 and TR320/420, Siemens introduces a new generation of reliable HART (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) temperature transmitters for a wide range of sensor types suitable for mounting in sensor head and rail mounting.
  • Sensorbedrijf met dubbele vier-draads sensorverbinding
  • Automatische redundantie-omschakeling voor verliesvrije registratie
  • Breed scala aan goedkeuringen voor gevaarlijke gebieden
  • Veelzijdige toepassingen in chemie, olie & gas, scheepvaart en energieopwekking

 

Met Sitrans TH320/420 en TR320/420 brengt Siemens een nieuwe generatie betrouwbare temperatuurtransmitters met HART-communicatie (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) voor een breed scala aan sensortypen met sensorkop- of railmontage op de markt. Ze kenmerken zich door een hoge beschikbaarheid van het meetsignaal en veel gebruiksgemak. Dankzij de certificering voor Safety Integrity Level (SIL) 2/3 conform IEC 61508 zijn de temperatuurtransmitters met name geschikt voor veiligheidskritieke toepassingen. De transmitters beschikken bovendien over een groot aantal landspecifieke explosieveiligheidscertificaten voor alle zones. Ze leveren ook onder extreme omstandigheden tot -50°C betrouwbare resultaten. Ze worden o.a. toegepast in de chemie, olie- en gasindustrie, scheepvaartsector en energieopwekking.

De hoogste meetnauwkeurigheid wordt gegarandeerd door gebruik te maken van de Callendar-van Dusen-methode of de 60-puntscurve, die een snelle en nauwkeurige afstemming van de sensor en transmitter mogelijk maken. Afwijkingen kunnen worden herkend door de driftdetectie in de tweekanaalstransmitters, bijv. voor preventief onderhoud. De nieuwe transmitters kunnen worden gebruikt in alle gangbare procesbesturingssystemen dankzij elektronische apparaatbeschrijvingen (EDD, DTM en FDI). Ze kenmerken zich door hun gebruiksvriendelijke functies, zoals de snelstartwizard. Met behulp van speciale visualisatiecomponenten voor Simatic PCS 7 (Sitrans Library) kunnen meetwaarden, apparaatfuncties en visuele alarmsignalen worden weergegeven en is de operationele planning en implementatie zeer eenvoudig.

 

Als een sensor in bedrijf uitvalt, bijvoorbeeld als gevolg van een draadbreuk of kortsluiting, kunnen meetfouten leiden tot controleverlies of productiestilstand. Om dit te vermijden en een hoge meetbeschikbaarheid te waarborgen door betrouwbaarheid en langdurige stabiliteit is onderhoudsplanning van cruciaal belang. De sensor-backup-functie, driftdetectie en alarmeringsfunctie van Sitrans TH420 en TR420 maken dit mogelijk. Het gebruik van de vier-draads verbinding voor beide sensoren verhoogt de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van gegevens, omdat het een naadloze overgang naar de tweede sensor mogelijk maakt in het geval dat de eerste sensor uitvalt. Dankzij het voortdurend afstemmen van de twee onafhankelijke sensoren die parallel meten en tegelijkertijd meetwaardeafwijkingen detecteren en bewaken, kan de omvang van het onderhoud, zoals hierboven beschreven, naar behoefte worden gepland en kan productiestilstand worden vermeden. De afstemming van de sensoren met behulp van de Callendar-van Dusen-methode biedt ook een adequate oplossing voor het probleem van sensoronnauwkeurigheid die als gevolg van individuele afwijking van gestandaardiseerde Pt100-curves of ouderdom optreedt. Door de zeer hoge nauwkeurigheid van de transmitter en de afstemming van de sensoren kunnen deze gemakkelijker direct in de transmitter worden gekalibreerd en zeer nauwkeurige individuele waarden weergeven.