Het Openbaar Ministerie wil Tata Steel in IJmuiden gaan vervolgen, omdat het bedrijf volgens het OM onvoldoende moeite zou hebben genomen om verspreiding van stof tegen te gaan.

Twee meter

Tata Steel mag volgens de omgevingsvergunning vrijkomend stof niet verder dan twee meter van de bron laten neerkomen. Volgens het staalbedrijf gaat het vooral om een incident in 2018, toen er tijdens vorst en harde wind stof verder verwaaide dan gebruikelijk.

Speciale hal

Eerder dit jaar spraken we Annemarie Manger, directeur sustainability bij Tata Steel. Volgens haar zijn sinds april 2019 zijn de grafietregens verleden tijd. Manger: “We hebben daarvoor een speciale hal ingericht, waarmee grafiet niet meer in de open lucht terecht komt, maar we hebben ook het proces aangepast. Eigenlijk was na het aanpassen van het proces die hal al niet meer noodzakelijk om grafietneerslag tegen te gaan, maar we hebben die alsnog in gebruik genomen, omdat we er ons nu eenmaal aan hebben gecommitteerd.”

Ondertussen is het RIVM bezig met een onderzoek naar de vervuiling in de omgeving van Tata Steel. Volgend jaar worden daarvan de resultaten verwacht.