Tata

Tata Steel moet sneller geuroverlast terugdringen

Tata Steel in IJmuiden moet binnen vijf jaar voldoen aan bepaalde grenswaarden met betrekking tot geuroverlast. Eerder had het bedrijf daar nog tien jaar de tijd voor.

Tata Steel had tien jaar de tijd om geuroverlast in de IJmondregio te beperken tot onder de grenswaarde ‘ernstige geurhinder’. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft echter besloten dat het bedrijf die overlast binnen vijf jaar moet beperken tot de grenswaarde.

Er is sprake van ‘ernstige geurhinder’ als er tien unieke klachten binnen één uur binnenkomen bij de OD én als tenminste één OD toezichthouder de geuroverlast ook als ‘ernstig’ omschrijft. Binnen vijf jaar moet Tata Steel er voor zorgen dat er geen ernstige geuroverlast door omwonenden van het fabrieksterrein wordt ervaren.

De OD heeft eveneens besloten dat Tata Steel moet laten weten hoe ze de geuroverlast binnen vijf jaar willen gaan beperken. ‘Het staalbedrijf moet aangeven hoe het de effecten van de getroffen maatregelen meet (inclusief de bijhorende termijn) en de effecten op de geurcontour berekent’, meldt de OD. De geurcontour is het gebied waarbinnen de geuroverlast plaatsvindt. Bij onvoldoende progressie in de beperking van geuroverlast zal de OD handhavend optreden en zo nodig dwangsommen opleggen.