Overschakelen is heel eenvoudig!

Murrelektronik is de ideale partner om uw machines en installaties voor te bereiden op de toekomst door over te schakelen van Profibus op Profinet

In moderne productienetwerken worden machines en installaties met elkaar verbonden. Dankzij tot in detail op elkaar afgestemde processen kunnen een hoge automatiseringsgraad en korte doorlooptijden worden gerealiseerd. Regelmatig vinden er veranderingen plaats in de netwerkstructuren, bijvoorbeeld wanneer nieuwe robots vaak met andere werktuigen worden uitgerust of door uitbreidingen in het bestaande arbeidsproces.

Installatieconcepten op basis van PROFIBUS stoten hier noodgedwongen op de grenzen van hun mogelijkheden. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. PROFINET biedt namelijk een in de praktijk bewezen en gevestigde technologie, die in complexe netwerken effectieve en economische installatieconcepten mogelijk maakt.

De voordelen van PROFINET spreken voor zich:

  • Er is een onbegrensd aantal deelnemers mogelijk voor het hele netwerk. Het is dus niet beperkt tot maximaal 126, zoals bij PROFIBUS het geval is. Bij PROFINET kunnen alleen al op één besturing 256 deelnemers worden aangesloten.
  • Bij PROFINET kunnen IT-diensten probleemloos worden aangesloten op de topologie, wat bij PROFIBUS niet mogelijk was. Dankzij deze functie is er een eenvoudige netwerkkoppeling mogelijk met de kantoorafdeling.
  • Bij PROFIBUS hebben alle gegevens een gelijke prioriteit, bij PROFINET daarentegen kan belangrijke informatie, zoals alarmmeldingen en diagnosegegevens, een hogere prioriteit krijgen en via een ‘Real-time kanaal’ met voorrang worden doorgegeven.
  • De adressering verloopt in PROFINET-installaties niet meer via een DIP-schakelaar of een telegram, maar met een eenvoudige naamgeving in het project.
  • De topologie verloopt flexibeler, lijnstructuren zijn niet meer de enige toegestane mogelijkheid. Ook ster-, boom- en ringvormige structuren zijn in PROFINET-installaties mogelijk door het gebruik van switches. Dit zorgt voor een grotere flexibiliteit en een eenvoudigere bedrading.
  • PROFIBUS-DP-programma’s kunnen eenvoudig in PROFINET-installaties worden geïntegreerd. Bestaande programma‘s hoeven niet opnieuw te worden geschreven en getest, wat tijd en kosten bespaart.

Wie kiest voor PROFINET kan daarnaast ook profiteren van twee andere bijzonder interessante profielen:

  • Dankzij PROFINET/PROFIsafe kunnen veiligheidscomponenten worden geïntegreerd in installatieconcepten en wordt het onderwerp ‘bescherming van mens en machine’ ook in economisch opzicht werkelijkheid, omdat het hoogste level op het gebied van veiligheid wordt bereikt.
  • PROFINET/PROFIenergy ondersteunt het energiemanagement in productie-installaties. Het regelt het energieverbruik als bepaalde onderdelen niet voor de productie worden ingezet, zowel bij voorziene als onvoorziene stilstand.

Murrelektronik is de juiste partner voor installaties met PROFINET
Murrelektronik levert veelzijdige devices voor hoogwaardige PROFINET-netwerken, geheel volgens het principe van plug-and-play of de IODD-on-Board-technologie, die de bijzonder comfortabele integratie van I/O-link-devices mogelijk maakt.

Overschakelen bij het Cube-systeem is uitermate eenvoudig. In deze compacte en modulaire installatieoplossing, die zich kenmerkt door een opvallende flexibiliteit en een grote veelzijdigheid aan interfaces in het sensor-actor-bereik, hoeft uitsluitend de busnode te worden vervangen, waarna de topologie meteen aangesloten is op het PROFINET-systeem. Eenvoudiger kan het niet. De verdere installatie ‘onder’ de busnode blijft in zijn geheel ongewijzigd.

Een kenmerk van de Impact67-veldbusmodule is de grote flexibiliteit door de parametreerbare steekplaatsen. Afhankelijk van de behoefte in de directe omgeving worden de steekplaatsen gebruikt als ingang of als uitgang. Dezelfde steekplaatsen kunnen ook de rol vervullen van een I/O-link-master. En ook dan geldt natuurlijk dat de modules de maximale PROFINET-performance en functionaliteit van de versie 2.3 bieden.

Een bijkomend voordeel van de compacte veldbusmodules MVK Metall is dat ze vanwege hun robuuste uitvoering ook bijzonder geschikt zijn voor toepassing in de rauwste industriële omgeving. Ze vinden bijvoorbeeld gretig toepassing in omgevingen waar ze blootstaan aan lasspetters. De modules beschikken over alle PROFINET-functies en hebben een maximale ‘netwerkbelasting klasse’ (Netload Test Class III). Met de versie MVK Metall Safety is het mogelijk veilige in- en uitgangen tot op veiligheidsniveau ‘SIL 3’ respectievelijk ‘PL e‘ te realiseren. Daarnaast zijn ze geschikt voor realtimetoepassingen, omdat ze voldoen aan de norm ‘Conformance Class C’.

In toepassingen waarbij de tijd een kritieke factor speelt, zoals bij het vervangen van werktuigen, levert de Fast-Startup-functionaliteit van Impact67 en MVK Metall een groot voordeel op, omdat de productie hiermee binnen de kortst mogelijke tijdspanne weer kan worden opgestart.

Voor de koppeling van PROFINET-gebruikers produceert Murrelektronik krachtige PROFINET-switches, zowel voor de schakelkast als voor toepassing in het industriële veld. Het assortiment wordt gecompleteerd met voorgeconfectioneerde verbindingskabels met de beproefde kwaliteit van Murrelektronik. Op het gebied van de aderdoorsnede en afscherming voldoen ze aan de installatierichtlijnen van PROFINET en zorgen ze voor een betrouwbare gegevensoverdracht – ze zijn de levensaders van elke PROFINET-installatie.

Centrale interface: krachtige switches van Murrelektronik nemen een centrale plaats in bij de installaties van PROFINET. Ze maken naast lijnstructuren ook ster-, boom- en ringvormige structuren mogelijk.