Siemens’ Digital Experience Centre maakt indruk

Er wordt vooral veel gesproken – en weinig gedaan – over ontwikkelingen als IoT, Industrie 4.0 en vergelijkbare zaken. Bij Siemens vond men het tijd om de industrie te laten zien wat er met moderne technologie mogelijk is en hoe relevant die ontwikkelingen voor uw bedrijf kunnen zijn. Wij mochten even rondkijken in het gloednieuwe Digital Experience Center en waren positief verrast.

“Iedereen in de industrie hoort en ziet met enige regelmaat woorden als IIoT, digital twin, Smart Industry, maar in de praktijk gaat men er nog niet echt voor”, begint Nienke Vergeer, Innovation Manager bij Siemens. “Met dit experience center willen we mensen laten zien en ervaren waarom digitalisering relevant is, maar we willen ze ook laten zien wat er inmiddels allemaal al kan.”

Stoomtijd
We lopen het centrum in en komen bij een theater uit waar we op groot beeld en met indrukwekkend geluid een korte introductiefilm te zien krijgen. In een paar minuten wordt een korte geschiedenis van de industrie geschetst en wordt direct duidelijk gemaakt waarom digitalisering relevant is: om verder vooruit te kunnen. Vergeer: “Deze video is een gespreksstarter. Na deze video hebben we het met de deelnemers over waar zij staan in de digitalisering. Het ene bedrijf zit bij wijze van spreken nog in de stoomtijd, het andere bedrijf is al aan het experimenteren met digital twins.”

Digit

Met Digit, een digital twin van onze gids, (en onze echte gidsen) gaan we op reis langs de life cycle van een nader te bepalen proces in een te kiezen subsector van de industrie. Vergeer: “We beginnen bij de concept en designfase, vervolgens gaan we naar de plan/engineer/commission fase en tenslotte naar de operating en maintain fase. In de collaboration room praten we vervolgens na over de experience en wat dit voor het proces van deelnemer kan betekenen.”

Concept en design

We beginnen onze experience dus bij de concept- en designfase. Op een groot liggend scherm, dat eigenlijk als een soort mega iPad functioneert, kunnen we voor onze eigen subsector aan de slag. We kiezen voor food & beverage. Digit komt meteen met de volgende casus aanzetten: “Stelt u zich voor dat u als bedrijf wilt verduurzamen, maar ook wilt bezuinigen op materiaalgebruik, recepturen, logistieke omsteltijden en andere zaken. Dat roept waarschijnlijk vragen op: passen de veranderingen in mijn productie? En hoe lang duurt het voordat ik de investeringen heb terugverdiend?”

Een digital twin maakt het makkelijker om beslissingen te nemen op basis van objectieve informatie, dwars door het complexe systeem heen. In de digital twin kunnen we bijvoorbeeld een nieuw recept ontwerpen voor een bepaalde frisdrank. Daarbij komen alle relevante zaken die in het echt ook ontstaan, in de digital twin voorbij. 

Virtual commissioning

We vervolgen onze reis en komen in de plan/engineer en commissioning fase terecht. We zien in onze digital twin dat ons prachtig bedachte model niet helemaal soepel loopt. En dat is precies de bedoeling van deze fase: voorkomen dat je echte fabriek straks ontwerpfouten bevat. Vergeer: “Door virtual commissioning van het proces kan je in een stadium dat er fysiek nog niks is neergezet met AI al de eerste fouten er uit halen.”

Operate and maintain

Het proces is inmiddels fysiek in bedrijf gesteld: we zijn een aantal maanden verder en zijn nu in de operate and maintain fase terechtgekomen. In het volgende station komen we bij de mini fabriek, waarbij de machine die in de commissioning fase een storing vertoonde, fysiek is neergezet. Vergeer: “Deelnemers kunnen in dit station ervaren hoe het is om op afstand een machine te repareren. Een ‘dummy’, een werknemer met weinig ervaring met deze machine, krijgt een AR-bril op en een tablet in handen en krijgt op afstand instructies mee hoe de machine gerepareerd moet worden.”

Volgeboekt

Er werd een jaar lang gewerkt aan het Digital Experience Center bij Siemens. En met succes: de experience is inmiddels voor de komende tijd compleet volgeboekt. “We zijn onze sales crew aan het opleiden om als gids in deze experience te kunnen functioneren. Dat betekent ook dat we per sector of deelnemersgroep er ook de meest gespecialiseerde werknemer op kunnen zetten.”

Dat een powerpoint afdraaien niet meer de beste manier van presenteren is, weten we inmiddels wel in de industrie. Siemens legt de lat met dit indrukwekkende en zeer leerzame experience center wel ineens meters hoger. Aanrader!

Interesse? Kijk op https://new.siemens.com/nl/nl/products/automation/topic-areas/dex.html