Siemens biedt real-time lokalisatiesysteem voor veilige productieomgeving en geoptimaliseerde productieprocessen

  • Siemens ontwikkelt met beproefde hardware en software een oplossing voor bewaren afstand op werkplek
  • Bedrijven kunnen mogelijke risico’s voor werknemers simuleren en beheren en tevens productiviteit fabrieken verhogen
  • Simatic Real-Time Locating Systems (RTLS) bieden locatiegegevens die klanten kunnen gebruiken om productieprocessen te controleren en operationele processen toekomstbestendig te ontwerpen

Den Haag, 7 september 2020 – Siemens gebruikt een combinatie van hardware en software om een nieuwe oplossing te bieden voor de uitdagingen waarvoor ondernemingen zich gesteld zien als gevolg van de COVID-19-pandemie. De oplossing stelt ondernemingen in staat snel en efficiënt te controleren hoe werknemers met elkaar, met de productielijn en met de installatie omgaan. De geïntegreerde ‘digital twin’ helpt de onderneming de veiligheid van werknemers te simuleren, de inrichting van werkgebieden te testen en te optimaliseren, veiligheidsmaatregelen te valideren en daarmee toekomstbestendige productielijnen te ontwerpen.

Het is niet alleen een kwestie van het opnieuw opstarten van operationele processen met nieuwe normen; de veiligheid van elke individuele werknemer wat betreft het bewaren van de juiste afstand zal in de toekomst ook een steeds grotere rol spelen. Het Simatic RTLS Real-Time Locating System biedt ondernemingen een middel om de onderlinge afstand tussen werknemers te meten, te bewaken en te handhaven. Door de interactie van draagbare RTLS-transponders met infrastructurele apparatuur kan het verkeer van werknemers in alle duidelijk afgebakende gebieden worden gevolgd, met inachtneming van alle toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. De additionele SieTrace-software van Siemens verwerkt de locatiegegevens van de transponders met behulp van een algoritme en bepaalt de onderlinge afstanden tussen werknemers. Als de onderlinge afstand kleiner wordt dan 1,5 meter wordt een waarschuwings­signaal naar alle betrokkenen gestuurd via het e-link-display van de transponder. Dit zorgt ervoor dat de juiste onderlinge afstand op het bedrijfsterrein continu kan worden geïmplementeerd. Bovendien kunnen in het geval van een risico-scenario de werknemers die mogelijk risico lopen snel en betrouwbaar worden geïdentificeerd. Daarnaast kunnen de real-time gegevens die door de Simatic RTLS worden aangeleverd, worden gecombineerd met een ‘digital twin’ van de echte productieomgeving.

Mocht een werknemer met COVID-19 worden besmet, dan kunnen ondernemingen nagaan, welke werknemers mogelijk onderling contact hebben gehad. Mogelijke ‘hotspot’ voor gebieden met een hoog risico kunnen snel en eenvoudig worden geïdentificeerd. Met deze nauwkeurige kennis over de locatie van de risicogebieden kunnen veiligheidsconcepten voor deze gebieden snel worden geoptimaliseerd. Grote kostenintensieve hygiënemaatregelen voor de hele vestiging kunnen op deze wijze worden vermeden ten gunste van een focus op specifieke gebieden.

De transparantie die wordt geboden door verplaatsingsdata van de Simatic RTLS kan ook andere toepassingen in de onderneming ten goede komen. Dankzij de informatie op basis van positiegegevens voor de digitale tweeling beschikt de onderneming over een uitgebreid overzicht van de materiaalstroom, bestelinformatie of mogelijke probleemgebieden voor de hele onderneming. Met nauwkeurige locatiegegevens kunnen tijdrovende zoekopdrachten worden geminimaliseerd of knelpunten volledig worden vermeden, terwijl de doorvoer en efficiëntie in de onderneming kunnen worden verhoogd. Real-time lokalisatiesystemen ondersteunen de succesvolle implementatie van veiligheidsconcepten, terwijl ze ook mogelijkheden aantonen voor het optimaliseren van innovatieve productie- en logistieke concepten.

Meer info is te vinden op de site van Siemens