Op 1 mei is een pilot van start gegaan waarbij gegevens uit E-noses (elektronische ‘snuffelsensoren’) van Tata Steel worden uitgewisseld met dezelfde soort E-nose gegevens van de provincie Noord-Holland.

Tata Steel heeft op diverse locaties op het bedrijfsterrein 28 E-noses geïnstalleerd die veranderingen in de luchtsamenstelling detecteren. Die E-Noses geven waardevolle informatie die kan worden gebruikt om geuroverlast voor omwonenden te beperken. De provincie Noord-Holland heeft zestig E-Noses, vooral rondom het Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal.

Door de informatie van de sensoren van zowel Tata als de provincie aan elkaar te koppelen, kan meer inzicht worden verkregen in de geurbronnen en de verspreiding van geuren in de omgeving.

De pilot gaat een jaar duren en de resultaten zullen op de website van de provincie Noord-Holland worden gepubliceerd.