Er wordt gestaakt bij Tata Steel. Vorige week werd besloten, na een stemming die vanuit auto’s op de parkeerplaats bij de plant werd georganiseerd, dat het werk zal worden neergelegd.  Vanaf afgelopen zondag is de nachtploeg in staking gegaan. De productie van verpakkingsstaal, dat onder andere wordt gebruikt voor ingeblikt eten, is inmiddels stil komen te liggen.

Henrar

Er zijn grote zorgen onder het personeel: die vrezen dat het moederconcern in India geld uit IJmuiden gaat injecteren in een verlieslijdende tak in het VK.Het plotselinge vertrek van Theo Henrar viel ook niet goed bij het personeel. De FNV eist nu dat Tata gedwongen ontslagen in de toekomst uit zal sluiten en dat er een goede verklaring komt voor het vertrek van Henrar.

Juk

Vorige week was er ook al opmerkelijk nieuws met betrekking tot het staalconcern. PvdA Kamerlid Moorlag diende een motie in waarin wordt gesteld dat het kabinet alles moet doen om de Nederlandse staalindustrie te laten innoveren en verduurzamen. In een toelichting op die motie (die overigens met algemene stemmen werd aangenomen) zegt Moorlag vervolgens: “De minister van Economische Zaken moet aan de bak om het bedrijf te bevrijden van het juk van het Tata-concern”.

En daarmee refereert Moorlag uiteraard aan een nationalisatie van het concern: een onderwerp dat onlangs ook al ter sprake kwam.

Reactie Tata

Een woordvoerder van Tata Steel Europe laat met betrekking tot het idee van nationalisatie het volgende weten: “Verschillende partijen zijn gaan speculeren over een eventueel zelfstandig voortbestaan van ons bedrijf in IJmuiden. Wij verbazen ons hierover en hechten eraan te benadrukken dat van een dergelijk scenario absoluut geen sprake is. We geloven in de strategische waarde van IJmuiden, als integraal onderdeel van Tata Steel Europe. Het is van belang dat iedereen zich realiseert dat we samen veel meer kunnen bereiken dan een enkele locatie kan. IJmuiden heeft veel potentie en binnen Tata Steel is er veel ambitie en commitment om deze, samen met de medewerkers, te verwezenlijken. Een verzelfstandiging past daar absoluut niet bij.”

Over de (aanstaande) acties zegt de woordvoerder:

“We begrijpen dat mensen bezorgd zijn. Dit geeft de betrokkenheid en de trots aan van de mensen die bij ons werken. Het zijn geen makkelijke tijden op dit moment. We moeten de corona crisis goed doorstaan zodat we kunnen zorgen voor een goede toekomst.

In het antwoord aan FNV Metaal is gevraagd om mogelijke acties uit te stellen in het belang van Tata Steel en de medewerkers. Acties zullen onze resultaten onder druk zetten. Zeker omdat we al te maken hebben met de impact van de verminderde vraag naar staal. Het is juist van belang dat we ons samen tot het uiterste inspannen om het bedrijf in goede gezondheid te houden. Het is van belang dat we juist in deze moeilijke tijden samenwerken en met elkaar in gesprek blijven.

Het doel van het Transformatie programma is om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen voor toekomstige generaties staalproducenten. Een sterk bedrijf stelt ons in staat de investeringen te doen die nodig zijn om de meest verantwoordelijke en innovatieve staalproducent en leider in CO2-neutrale staalproductie te worden. De enige manier waarop we onze ambitie kunnen realiseren is door samen te werken, als één bedrijf. We waarderen de dialoog met onze werknemersvertegenwoordigers en we zullen de gesprekken met hen voortzetten.”