Zwarte sneeuw bij Tata kwam door kolenberg: onderzoek is gestart

De zwarte sneeuw in de buurt van Tata Steel leverde begin februari verontwaardiging op bij omwonenden en kwam (voor Tata) op een slecht moment: net na het aankondigen van een mogelijke strafzaak tegen Tata IJmuiden vanwege de uitstoot van verontreinigende stoffen.  Kort daarop volgde de petitie van FNV, die op minstens zoveel bijval kon rekenen als de petitie van Stichting Frisse Wind Nu.

Naar aanleiding van de zwarte sneeuw startte de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een onderzoek in. Conclusie: een niet goed afdekte kolenberg veroorzaakte de zwarte sneeuw. Tata heeft bevestigd dat het inderdaad om een niet goed afgedekte kolenberg gaat.

Maar daarmee is de kous nog niet af. Volgens OD NZKG woordvoerder Annemiek Bots gaat het bij de niet afgedekte kolenberg om ‘niet-verwijtbaar gedrag’ en moet worden uitgezocht door het OM of er strafbare feiten zijn gepleegd. In de tussentijd legt OD NZKG een ‘voorlopige last onder dwangsom’ op. Volgens Bots kan er vanuit de milieuwetgeving niet direct een boete worden opgelegd, maar wel een voorlopige last onder dwangsom. Bij die laatste variant wordt de last alsnog in een boete omgezet als er opnieuw een vergelijkbaar strafbaar feit plaatsvindt.