Valid, een bedrijf dat zich bezighoudt met IT-dienstverlening, doet onderzoek naar digitalisering in de industrie. In het kader van dat onderzoek is Valid op zoek naar industriële bedrijven die bereid zijn een vragenlijst in te vullen, waarin ze bevraagd worden over diverse (digitale) aspecten van hun bedrijf.

Directeur Frank Maes van Valid denkt dat de industrie sterk gebaat is bij digitalisering en het betrekken van (big) data in het bedrijfsproces. “We zien veel initiatieven op het gebied van Industry 4.0, maar we willen graag weten hoe de sector er precies voor staat.”

Valid is niet de eerste IT-dienstverlener die zich afvraagt wat er precies speelt op het gebied van digitalisering in de industrie. “We hopen met deze benchmark een aantal common denominators te vinden waar wij mee verder kunnen”, vertelt Persvoorlichter Olivier Giraud. “Je ziet nu vooral enerzijds bedrijven die al best ver zijn in digitalisering en het gebruik van big data, en anderzijds bedrijven die er vrijwel niks mee doen. Dat heeft niet persé met de grootte van het bedrijf te maken.”

Leuk voor Valid natuurlijk, maar wat heeft de industrie er aan? “De partijen die meedoen aan het onderzoek krijgen van ons een rapport met de stand van zaken en een aanbeveling. Een consult op maat dus”, licht Giraud toe.

Hier vindt u de pagina voor deelname aan het onderzoek.