Staatsscreataris Van Veldhoven schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat bij een derde van de dossiers over chemische stoffen (REACH) er ‘iets niet in orde is’. Ze geeft in de brief echter geen duidelijkheid wat er precies aan de dossiers mist. De NOS interpreteert die onduidelijkheid door te suggereren dat ‘ontbrekende informatie kan erop duiden dat cruciale gegevens voor de volksgezondheid missen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de mate waarin stoffen kankerverwekkend of giftig zijn’

Vertalen we de onvolledigheid van de dossier naar Europees niveau, blijkt dat Nederland het juist behoorlijk goed doet. Uit een onderzoek vorig jaar in Europa bleek dat er in 69% van de gevallen iets mankeert aan de dossiers. Daar staat tegenover dat er in Nederland slechts 5% van alle dossiers door de ECHA gecontroleerd hoeft te worden. Het ECHA wil die steekproef vergroten naar 20%.

In de tussentijd zijn de NVWA en de ILT een traject gestart waarbij er strenger wordt gecontroleerd. Of dat effect heeft, zal volgend jaar blijken.