Het CBS constateert dat het vertrouwen van ondernemers in de industrie in november is toegenomen ten opzichte van een maand geleden. Ook in Duitsland stijgt het vertrouwen van de ondernemers. 

Het ondernemersvertrouwen steeg in november van 2,5 naar 3. Daarmee ligt het cijfer ruim boven het langjarige gemiddelde van 1,1.

Ondernemers zijn gemiddeld positiever over hun orderportefeuille dan een maand geleden. De voorraden gereed product zijn volgens de ondernemers echter te groot. De ondernemers in de elektrotechnische sector en in de machine-industrie zijn het meest positief van de bevraagde ondernemers.

Ook in Duitsland steeg het ondernemersvertrouwen de afgelopen maand. Zowel de gemiddelde dagproductie, als de verwachtingen voor de toekomstige bedrijvigheid waren positief. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse ondernemer: het ondernemersvertrouwen in Duitsland is daarom een belangrijke parameter.