De waterstofleiding van Gasunie tussen Dow Benelux, ICL-IP en Yara is eind november in gebruik genomen. “Een belangrijk punt in onze geschiedenis. Het is voor het eerst dat een bestaande gastransportleiding geschikt is gemaakt voor het transport van een ander gas dan aardgas,” zegt Gasunie CEO Han Fennema.

Chemieconcern Dow bij Terneuzen levert via de 12 kilometer lange aangepaste gasleiding waterstofgas dat vrijkomt uit de kraakinstallaties aan kunstmestfabriek Yara in Sluiskil-Oost. Deze plant gebruikt de waterstof als grondstof voor ammoniak, een basisproduct waarmee het Noorse bedrijf kunstmest en chemicaliën maakt. Op een later tijdstip gaat de waterstof ook naar het Israëlische bedrijf ICL-IP in Terneuzen dat het inzet bij zijn productie van broom.

Rest- en afvalstromen uitwisselen
Het project komt voort uit het Smart Delta Resources platform. Elf energie-en grondstof-intensieve bedrijven in de zuidwestelijke deltaregio hebben het platform in 2014 opgericht om de mogelijkheden voor het grootschalig uitwisselen van rest-en afvalstromen in kaart te brengen. De samenwerkende partijen in het Smart Delta Resources platform tekenden in 2016 de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’ waarvan de ingebruikname van deze leiding een eerste resultaat is. De leiding wordt nu op commerciële basis gebruikt voor transport van meer dan vier kiloton waterstof per jaar.

Besparing
Het waterstoftransport via de leiding zorgt voor een daling in het energieverbruik van Yara Sluiskil van in eerste instantie 0,15 petajoule per jaar. Dat komt overeen met het jaarlijkse gasverbruik van circa. 3000 huishoudens. Daarnaast levert het Yara Sluiskil nu al een CO2-besparing op van 10.000 ton, met perspectief op opschaling. Het bedrijf wist de broeikasgasemissie van haar grootste productievestiging van 2005 tot maart 2018 met 60 procent te reduceren, terwijl de productie in deze periode met 1,5 miljoen ton toenam.