Verschillende chemiebedrijven zijn momenteel volop bezig met groot onderhoud aan de fabrieken. Zo startte SABIC op het Chemelot-terrein in Geleen eind augustus met een grote onderhoudsstop van de naftakraker Olefins 4. Dow in Terneuzen startte 9 september met groot onderhoud aan kraker LHC1. Meer dan 1.500 extra medewerkers van verschillende externe bedrijven voeren in de periode daarna bij Dow onderhoudswerkzaamheden uit.

Tijdens de onderhoudsstop bij SABIC, die één keer per zes jaar plaatsvindt, voeren medewerkers en contractors naast het onderhoud een aantal projecten uit. Zo plaatsen ze onder andere een nieuwe fakkeltip. Deze tip is volgens het chemiebedrijf duurzamer en efficiënter waardoor het licht en geluid tijdens het fakkelen wordt verminderd. Ook zullen er voorbereidingen worden getroffen voor een aansluiting op het warmtenetwerk van Het Groene Net.

Het Groene Net is een lokaal warmtebedrijf dat via een ondergronds warmtenet duurzame warmte en koude levert aan bedrijven en woningen in Sittard-Geleen, Beek en Stein. De warmte is afkomstig van twee lokale warmtebronnen: de hernieuwbare warmte van Biomassacentrale Sittard (BES) en de restwarmte van SABIC’s naftakraker Olefin 4 op Chemelot.

Onderhoudsstop rubberfabriek
In november vindt op Chemelot ook de zesjaarlijkse onderhoudsstop van de rubberfabriek EPT 3 van ARLANXEO plaats. Ook in deze fabriek zullen, naast de reguliere inspecties, keuringen en revisies, diverse duurzaamheidsprojecten en procesoptimalisaties worden uitgevoerd. Om tijdens een onderhoudsstop binnen in de installaties te kunnen werken, worden de fabrieken stilgezet. Een team van honderden mensen verrichten vervolgens in enkele weken tijd inspectie- en schoonmaakwerkzaamheden. Waar nodig repareren, vernieuwen en verduuzamen ze onderdelen.

Medewerkers en contractors van SABIC trainen sinds begin maart in het nieuwe safety skills center op het fabrieksterrein in Bergen op Zoom. In de nagebootste fabriekshal staan meerdere opstellingen waarin ze samen praktijksituaties oefenen. Zo bereiden ze zich voor op een veilige en efficiënte turn around.

Onderhoudsstop kraker Dow
Dow in Terneuzen startte begin september met groot onderhoud aan kraker LHC 1. De kraker splitst nafta – een afgeleide van ruwe olie – in koolwaterstoffen, zoals ethyleen en propyleen. Dat zijn de grondstoffen voor de andere Dow-fabrieken die er chemicaliën en kunststoffen van maken. LHC 1 vormt samen met twee andere naftakrakers het hart van de Terneuzense Dow-vestiging.

De voorbereidingen voor de onderhoudsstop zijn in 2017 al begonnen. In totaal leveren zo’n 1.500 externe medewerkers – van stellingbouwers en kraanmachinisten tot brandwachten en inspecteurs –hun bijdrage. Om de kraker vanaf begin september stil te leggen en later weer veilig op te starten, is het gebruik van de fakkelinstallatie nodig. De vlam van de fakkel kan gepaard gaan met een brommend geluid en een felle gloed. Dow plaatste hierover een interessante infographic op de website.

Bij de hulpdiensten in Zeeland kwamen 9 september ongeruste telefoontjes binnen over het affakkelen bij Dow, schrijft de PZC.  De vlam was van veraf te zien en mensen dachten dat er iets aan de hand was bij het chemiebedrijf in Terneuzen. Dat bleek niet het geval.