Zuyd Hogeschool en Brightlands Chemelot Campus breiden testlocatie voor duurzame technologieën uit

testlocatie voor duurzame technologieën
Luc Verburgh (l.) en Bert Kip (r.) ondertekenen de overeenkomst voor uitbreiding van de testlocatie voor duurzame technologieën.

Energie-innovaties voor de gebouwde omgeving

Zuyd Hogeschool en Brightlands Chemelot Campus hebben een overeenkomst afgesloten voor de verlenging van hun samenwerking en uitbreiding van hun testlocatie voor duurzame technologieën op de campus in Sittard-Geleen.

Op deze demo-site worden op dit moment twee duurzame technologieën in praktijk getest, te weten een ‘zonneweg’ en ‘windows of the future’. Door de uitbreiding van de locatie worden nieuwe testopstellingen toegevoegd op het gebied van circulaire renovatieprocessen en nieuwe materialen voor de gebouwde omgeving, waaronder energieneutrale woningen.

’Belangrijke schakel’

De overeenkomst is ondertekend door Bert Kip, CEO van Brightlands Chemelot Campus, en Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Volgens Kip past deze uitbreiding uitstekend in de ambities van de campus om leidend te zijn in het opschalen van innovaties op duurzaamheids- en circulariteitsgebied. ”We zijn trots dat opnieuw een partij kiest voor opschalen van innovaties om te verduurzamen – in dit geval voor de gebouwde omgeving.” Ook Verburgh wijst op het belang van de overeenkomst: “Voor de acceptatie en de implementatie van de energietransitie is het essentieel dat nieuwe, duurzame energietechnologieën eerst grondig getest worden. De uitbreiding van de testlocatie is een belangrijke schakel in de overgang naar een CO2-neutrale samenleving, en positief voor de BV Nederland en onze regio met al haar bedrijven, studenten en kennisorganisaties.”

Testlocatie voor duurzame technologieën, processen en materialen

De testlocatie ligt vlak voor de ingang van de buitenparkeerplaats op de campus. De testen staan onder leiding van Zeger Vroon, lector Duurzame energie in de gebouwde omgeving bij Zuyd en senior-scientist bij TNO-BMC. De nieuw toegevoegde proefopstellingen hebben betrekking op circulaire renovatieprocessen van woningen en nieuwe materialen om de woningschil goedkoper en sneller te renoveren op weg naar een energieneutrale woning en gebouwde omgeving: DRIVE 0, BRIMM en BIPVT. Andere partijen die nauw betrokken zijn bij de testlocatie zijn TNO, Brightlands Materials Center en Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL).

DRIVE 0

In het project ‘DRIVE 0’ wordt onderzocht hoe renovatieprocessen te versnellen zijn door een consumentgericht, circulair renovatieproces te ontwikkelen om de opschaling van renovatie milieuvriendelijk, kosteneffectief en aantrekkelijker te maken voor consumenten en investeerders. Hiertoe wordt op de demo-site een gevel van zeven meter hoog geplaatst. Het project is opgebouwd rondom zeven lokale projecten in Europa, waaronder in Limburg, en wordt gefinancierd door de EU in het kader van het programma EU Horizon 2020.

BRIMM

In BRIMM (Bright Renovatie Isolatie voor woningschil door (Advanced) Materialen en Methodes) worden nieuwe materialen en methodes ontwikkeld om de woningschil – de buitenkant van de woning − goedkoper en sneller te renoveren op weg naar een energieneutrale woning. Voor de opstelling worden in 2023 de twee huisjes gebruikt waar momenteel een nieuwe generatie ramen getest wordt. Bij BRIMM, dat onder leiding staat van Brightlands Chemelot Campus, zijn verschillende partijen betrokken die op de campus gehuisvest zijn zoals Zuyd, Brightlands Materials Center, Kriya Materials, TNO en Chemelot Innovation and Learning LaB bs.

BIPVT

Het BIPVT-project (Building-Integrated Photovoltaic and Thermal systems) wil de grootschalige introductie van gebouw-geïntegreerde PV- (zonnepanelen) en PVT-systemen (zonnepanelen die elektriciteit en warmte opwekken) versnellen. Voor het realiseren van de energietransitie is het belangrijk dat alle oppervlakken van gebouwen zoveel mogelijk benut worden om elektriciteit uit zonne-energie op te wekken. Het integreren van zonnepanelen in de gebouwschil biedt echter meer voordelen, zoals elektriciteitsproductie nabij de gebruiker en de mogelijkheid tot behoud en toevoegen van esthetische gebouwwaarde. Zuyd werkt in het BIPVT-project met name aan de bouwkundige analyse en circulariteitsassessment van huidige en toekomstige BIPV(T) componenten.

BRIMM en BIPVT worden  gefinancierd vanuit het MOOI-programma (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

‘Zonneweg’ en ‘Windows of the Future’ op testlocatie voor duurzame technologieën

Op de testlocatie staan momenteel twee opstellingen waar duurzame technologieën beproefd worden. De ene opstelling betreft in het wegdek geïntegreerde zonnecellen in het kader van het Rolling Solar project. In de andere opstelling wordt voor het Window of the Future een nieuwe generatie ramen met speciaal type raamfolie getest, die het verbruik van energie in de gebouwde omgeving moet reduceren. In Rolling Solar project werken 32 partijen samen uit Nederland, België en Duitsland om op grote schaal zonne-elektriciteit op de openbare weginfrastructuur te genereren. Ofschoon er meerdere ‘zonnewegen’ bestaan, wordt op de testlocatie op de campus voor de eerste keer getest wat de fysieke belastbaarheid van dit soort zonnecellen is. Naast deze ‘zonneweg’ staan twee testhuisjes waarvan de ramen met een geavanceerde zonnefolie bedekt zijn. Deze proefopstelling is onderdeel van het project Windows of the Future dat erop gericht is om het verbruik van energie in de gebouwde omgeving te reduceren.

Over Brightlands Chemelot Campus

Bij Brightlands Chemelot Campus staat alles in het teken van innovatie en groei. Of het nu gaat om de ontwikkeling van hoogwaardige materialen, duurzame processen of biomedische innovaties, de dynamische community werkt aan oplossingen die bijdragen aan een duurzamere wereld. De campus en het aangrenzende industriepark Chemelot vormen één groot laboratorium, waar hooggekwalificeerde deskundigen van universiteit en bedrijfsleven samenwerken. De campus is partner van de Chemelot Circular Hub, een proeftuin van internationaal belang voor de transitie naar een circulaire economie en samenleving. Brightlands Chemelot Campus maakt deel uit van Brightlands, een open innovatie community die bestaat uit vier campussen. Hier wordt gewerkt aan de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.

https://www.brightlands.com/brightlands-chemelot-campus

Over Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd ‒ over de grenzen van disciplines en organisaties heen ‒ intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd zijn 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan. Meer informatie: www.zuyd.nl.

 

Meer industrie nieuws