22 miljard om industrie te helpen verduurzamen

Er zijn inmiddels iets meer details bekend over hoe de nieuwe coalitie de industrie wil helpen verduurzamen. Van de 35 miljard euro in het klimaat- en transitiefonds, gaat zo’n 22 miljard euro naar de industrie. Veel organisaties reageren overwegend positief, zo blijkt uit een artikel van de NOS.

Nederland wil koploper worden op het gebied van verduurzaming. En daarom wordt er, bovenop de reeds bestaande subsidieregelingen, het klimaat- en transitiefonds met daarin 35 miljard euro opgericht.

Van die 35 miljard euro gaat er 22 miljard naar de industrie. Daar staat tegenover dat er ‘bindende maatwerkafspraken’ worden gemaakt met de twintig grootste uitstoters van CO2 in Nederland. Voor die maatwerkafspraken is 7 miljard euro gereserveerd. In zo’n afspraak belooft een uitstoter haar uitstoot te reduceren en te blijven investeren in Nederland. De overheid belooft er voor te zorgen dat de benodigde infrastructuur voor de verduurzaming wordt geregeld.

De overige 15 miljard euro wordt ingezet om de productie van groene energiedragers (zoals groene waterstof) te versnellen. Naarmate er meer groene waterstof kan worden geproduceerd, kan de energiedrager beter concurreren met fossiele brandstoffen.

Voorzichtig positief

VNO-NCW is blij met de maatwerkafspraken. En ook Urgenda is voorzichtig positief. Urgenda directeur Marjan Minnesma vertelde de NOS te hopen dat de ‘losse eindjes worden opgelost’. Volgens Minnesma wordt er weliswaar veel geld in de industrie gestoken, maar is nog niet duidelijk wat dat precies aan reductie zal opleveren. Desondanks komt de investering van 22 miljard euro dicht in de buurt van de hoeveelheid geld die Urgenda zelf becijferde die nodig zou zijn voor de verduurzaming van de industrie.

Greenpeace is kritisch: de milieu-organisatie betreurt dat er opnieuw wordt ingezet op kernenergie en men vindt de plannen voor de industrie nog onvoldoende concreet.

Onderdeel van oplossing

Hans Grünfeld van VEMW is positief over het feit dat de industrie met de nieuwe coalitie wordt gezien als onderdeel van de oplossing, in plaats van veroorzaker van het probleem. Groene energie en verduurzaming van de industrie krijgen met deze coalitie een prominente rol en daar is de voorzitter van WEMW blij mee. Toch meent ook Grünfeld dat er nog te weinig concrete plannen zijn gemaakt en wijst op het feit dat er veel meer duurzame energie nodig is, terwijl de infrastructuur daarvoor nu al niet toereikend is.