ASML springt bij in versterking Europese computerchipsproductie

Het zal niet toevallig zijn dat, juist op het moment dat er een tekort is aan computerchips, de EU aankondigt fors te willen investeren in de marktpositie in deze chips. Op dit moment heeft Europa zo’n 10 procent van het marktaandeel in handen en dat moet worden verdubbeld. 

De Europese chipindustrie moet dus worden uitgebreid en Europa heeft daar geld voor uitgetrokken. Binnen het Europese coronaherstelfonds (van 800 miljard euro) is zo’n 20% gereserveerd voor de digitale transformatie van Europa en van dat geld zou een onbekend deel kunnen worden ingezet voor de chipindustrie.

De EU is van plan een alliantie van bedrijven op te zetten die nu al actief zijn in de chipindustrie. Een van die bedrijven, ASML uit Veldhoven, is betrokken bij die alliantie. ASML heeft maar liefst 90% van de markt in handen als het gaat om machines die chips produceren. De rol van ASML zou in de alliantie vooral om kennisdeling gaan. Ook chipmaker NXP uit Eindhoven is betrokken bij de alliantie.

Op dit moment worden de meeste chips in Azië geproduceerd. Het Zuid-Koreaanse Samsung en het Taiwanese TSMC zijn goed voor het leeuwendeel van de chipproductie. De behoefte aan chips wordt steeds groter en de gevolgen van te grote afhankelijkheid wordt bovendien steeds duidelijker. Het is dan ook van groot strategisch belang dat er in Europa een flinke opschaling van de chipproductie wordt gerealiseerd.