De aanleg van nieuwe buisverbindingen tussen de haven van Rotterdam en industriecomplex Chemelot is weer een stap dichterbij. Begin november nam de Tweede Kamer een motie aan van het VVD-Kamerlid Silvio Erkens en CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. “De Deltacorridor is van groot belang voor de concurrentiekracht en de verduurzaming van Chemelot. We zijn dan ook verheugd dat dit project breed steun krijgt in de Tweede Kamer”, zegt Loek Radix, CEO Chemelot.

Voor het behalen van de klimaatdoelen is de buisverbinding essentieel voor Chemelot. Het industriecluster heeft de verbinding nodig om onder andere waterstof en CO2 ondergronds te kunnen transporteren. Naast een verbinding met het Rotterdamse havengebied, zou er ook een verbinding met het Duitse Ruhrgebied moeten komen. “Erg blij dat deze motie is aangenomen. Hiermee zorgen we ervoor dat we de industrie in Limburg snel kunnen verduurzamen en daarmee toekomstperspectief bieden”, reageert Erkens op Twitter.

Haalbaarheidsstudie

Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) zijn in juni 2021 een gezamenlijke haalbaarheidsstudie gestart voor de ontwikkeling en aanleg van buisleidingen voor verschillende productstromen tussen Rotterdam, industriepark Chemelot (Limburg) en Noordrijn-Westfalen.

Een gezamenlijk projectteam van Havenbedrijf Rotterdam en RRP (aandeelhouders Shell, Ruhr Oel en BP) voert de studie uit. Het projectteam werkt nauw samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, maar ook Binnenlandse- en Buitenlandse Zaken. Het is de intentie van het projectteam om een publiek-private ketensamenwerking te ontwikkelen, waarbij ook andere partijen zich kunnen aansluiten.

Ambitieus transitieplan Duitsland

Het projectteam borduurt voort op het werk van een initiële studie naar deze buisleidingen van het Havenbedrijf, Chemelot en het Rijk onder de noemer ‘Delta Corridor’. Daarin werd een positief signaal afgegeven over de versterking van de west-oost verbindingen mits de vraag uit Duitsland in voldoende mate stijgt.

Dat laatste lijkt zondermeer het geval nu Duitsland dit jaar een ambitieus waterstofplan presenteerde ter waarde van 9 miljard euro waarbij de import voor een belangrijk deel via Rotterdam kan verlopen. De waterstof wordt zowel gebruikt als energiedrager en als grondstof, in bijvoorbeeld de petrochemie en staalindustrie.

Kosten 1 miljard euro

Chemelot CEO Loek Radix vertelde in september 2021 in een interview met 1limburg dat de buisverbinding weer ‘hoog op het lijstje staat’ bij het ministerie van EZ en Klimaat. De kosten van het project bedragen zo’n 1 miljard euro.

Chemelot diende een aanvraag in bij het Nationaal Groeifonds, maar die werd dit voorjaar afgewezen. “Ondertussen hebben een aantal ministeries een projectgroep geformeerd die sinds kort kijkt welke grote klussen nodig zijn om de Nederlandse industrie te verduurzamen. En we staan hoog op het lijstje van die projectgroep. Dus ik heb goede hoop dat onze buizen er komen. Wie wat gaat betalen, dat is nu nog niet duidelijk”, vertelde Radix aan 1Limburg.

De regering moet nog een besluit nemen, maar de twee Kamerleden vinden dat alvast de eerste voorbereidingen moeten worden getroffen samen met provincies en gemeenten om bij een positief beslissing sneller tot uitvoering te kunnen overgaan. Want de aanleg van een buisleidingen-corridor zal meerdere jaren duren.